>

Zleva_Prof. Vladimír Mařík, Hana Součková_Head of Presales SAP ČR+SK, Roman Knap_Generální ředitel SAP ČR