>

SAP Services spolupracuje s Kontem Bariéry

PRAHA, Česká republika — 26. dubna 2017 — Společnost SAP Services uzavřela partnerství s Kontem Bariéry. Cílem spolupráce je podpora a zaměstnávání osob, kterým byla diagnostikovaná porucha autistického spektra. Obě organizace již svými aktivitami k tomu cíli přispívají, společné projekty však mají přinést další osvětu a inspiraci i pro další české subjekty.
Konto Bariéry pomáhá rodinám s dětmi postiženými autismem prostřednictvím své sbírky Dej si kabát do šatny, společnost SAP Services se zase zaměřuje na zaměstnávání lidí s touto diagnózou v rámci programu Autismus v práci.

Nápad zaměstnávat lidi, kterým byl diagnostikován Aspergův syndrom, vznikl před pár lety v naší německé centrále. Protože se tento pilotní program osvědčil, byl aplikován i v několika jiných zemích. Mezi lidmi s poruchou autistického spektra se hledají zejména programátoři či jiné IT profese, u nás byl však program poprvé využit i pro zaměstnávání lidí v jiných než IT profesích, například v oblasti zpracování dat či v administrativě,“ vysvětluje Alexandra Pálková, koordinátorka programu Autismus v práci ve společnosti SAP Services s tím, že celosvětovým cílem společnosti SAP je zaměstnávat do roku 2020 jedno procento lidí s touto diagnózou, což odpovídá i jejich podílu v populaci.

Ve společnosti SAP Services se tohoto cíle podařilo dosáhnout již nyní – firma v tuto chvíli zaměstnává celkem 11 osob s tímto handicapem. Podstatou programu není vytvoření specializovaného oddělení, ale plné začlenění zaměstnanců s Aspergovým syndromem do pracovního procesu. SAP Services díky svému programu objevil zdroje kvalitních zaměstnanců, kteří bezvadně zvládají kvalifikovanou práci, mají jen trochu problém s komunikací. A proto byl pro ně vytvořen speciální přijímací systém. Za svůj přínos získal program čestné uznání Aplaus, které uděluje Národní ústav pro autismus.

Se svým projektem Autismus v práci se nyní SAP Services uchází i o ocenění Zaměstnavatel bez bariér, jehož garantem je právě Konto Bariéry. Jedná se o speciální kategorii výročních cen Klubu zaměstnavatelů – Sodexo Zaměstnavatel roku 2017, jejímž cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky.

Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje organizace, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na něž handicap nemá vliv,“ říká Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Symbolicky byla spolupráce Konta Bariéry se SAP Services odstartována dne 25. dubna v Dejvickém divadle společnou diváckou účastí na představení Kakadu Karla Františka Tománka a Jiřího Havelky, v němž Simona Babčáková exceluje v roli autistické dívky Wendy.

Zaměstnávání lidí s poruchou autistického spektra se věnujeme již dva roky a výsledky, které vidíme, nás motivují k rozšiřování těchto aktivit. Věříme, že spolupráce s Kontem Bariéry pomůže inspirovat i další subjekty k podobným projektům,“ uvedla na závěr Alexandra Pálková.

Více informací najdete na SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews.

O společnosti SAP Services
SAP Services je samostatná pobočka společnosti SAP SE působící na českém trhu od roku 2004 jakožto multifunkční centrum sdílených služeb pro pobočky SAP na celém světě. V současnosti již více než 1 000 zaměstnanců SAP Services poskytuje globální podporu formou sdílených podnikových služeb a řízení procesů.

O společnosti SAP
SAP (NYSE: SAP), lídr na trhu s podnikovým aplikačním softwarem, pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. SAP umožňuje lidem a organizacím efektivnější spolupráci a využití podnikových informací bez ohledu na to, zda je využíván pracovníky v kancelářích nebo členy představenstva, na skladě nebo v prodejně, na klasických počítačích nebo mobilních zařízeních. Díky tomu jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají zhruba 345 000 zákazníků v dosahování vyšších zisků, v udržitelném růstu a v přizpůsobování se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Další informace naleznete na www.sap.com.

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2017 SAP SE. Všechna práva vyhrazena. SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark.

Poznámka pro novináře:
Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení pro potřeby svých publikací a médií. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na adrese www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Kontakt pro média:
Jitka Housková, +420 605 544 935, jitka.houskova@sap.com