>

Autism at Work má za sebou tři úspěšné roky

PRAHA, Česká republika — 18. září 2018 Třetí výročí programu Autism at Work (Autismus v práci) oslavily v prostorách Trojského zámku v Praze společnosti SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Galavečerem provázeli Kyra Müller a Arthur William Kastler, kteří program Autism at Work v ČR rozvíjejí.

Program Autism at Work, v rámci něhož společnosti SAP Services, SAP Ariba, SAP Concur zaměstnávají lidi, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra, úspěšně funguje v České republice již tři roky. „Aktuálně díky tomuto programu zaměstnáváme 11 lidí. Kromě programátorů jsou to i specialisté na zpracování dat či pracovníci v oblasti HR a financí. SAP globálně plánuje zaměstnávat 650 lidí s touto diagnózou,“ říká Arthur William Kastler, který má program Autism at Work ve společnosti SAP v ČR na starosti, a dodává: „Podstatou projektu není vytvoření specializovaného oddělení, ale plné začlenění těchto zaměstnanců do pracovního procesu.“

Díky programu Autism at Work nemusí uchazeči s poruchou autistického spektra absolvovat klasický přijímací pohovor, který je oproti ostatním zájemcům znevýhodňuje. V současnosti procházejí tříkolovým přijímacím řízením, které vyvinula společnost SAP Services ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus a jež respektuje uchazeče zejména v oblasti komunikace, a naopak ukazuje jejich přednosti. Program Autism at Work obdržel čestné uznání Aplaus, které uděluje Národní ústav pro autismus. Společnost SAP Services za něj také získala ocenění Zaměstnavatel bez bariér, jehož garantem je Konto Bariéry.

Galavečera v Trojském zámečku se zúčastnila více než stovka hostů, zejména z řad zaměstnanců společností SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur a partnerských organizací. Na začátku večera promluvila Sarah Loucks ze společnosti SAP o tom, proč jsou diverzita a inkluze důležité. Kristýna Rungeová ze SAP Services se poté věnovala tématu neurodiverzity, shrnula základní fakta a nedorozumění týkající se autismu a přiblížila aktuální stav programu Autism at Work. Kromě České republiky běží v dalších 12 zemích a zahrnuje více než 140 pracovníků, z nichž tři čtvrtiny jsou muži. Na začátek programu Autism at Work v ČR zavzpomínala také Andrea Hepnerová, která v té době byla ředitelkou SAP Services. Jacob Ringler ze společnosti SAP Concur, která se do programu zapojila v letošním roce, zmínil, co je k tomuto kroku vedlo, jaké jsou jejich první zkušenosti a jaká mají očekávání a plány do budoucna.

Mikuláš Štubňa ze SPOSA Slovakia představil simulátor autismu ve virtuální realitě i další aktivity, které lidem s autismem pomáhají k co největší samostatnosti, jako například podpora při hledání zaměstnání, rehabilitační centrum, rodinné komunitní kempy a další. Simulátor autismu ve virtuální realitě je první svého druhu, ve třech scénářích (kavárna, škola, veřejná doprava) umožňuje zažít svět očima osoby s autismem. Projekt má za sebou řadu mezinárodních úspěchů včetně ocenění Top 5 v rámci Global Sabre Awards, a používají jej i na americké výzkumné univerzitě MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Dagmar Mega přiblížila projekt Snoezelen, což je multisenzorické prostředí navržené ke stimulaci smyslů za pomoci světelných efektů, barev, zvuků, hudby, materiálů a podobně. Úvodní část programu zakončila panelová diskuse. Na závěr galavečera zahrál dramatický soubor amatérů nejen s Aspergerovým syndromem Dr.amAS představení Sněhen. Sněhen je 13. kalendářní měsíc mezi lednem a únorem, který reflektuje nenaplněná přání hlavního hrdiny a obsahuje například i svátky jmen neexistujících v běžném kalendáři.

 

Navštivte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews.

O společnosti SAP
SAP (NYSE: SAP), lídr na trhu s podnikovým aplikačním softwarem, pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. SAP umožňuje lidem a organizacím efektivnější spolupráci a využití podnikových informací bez ohledu na to, zda je využíván pracovníky v kancelářích nebo členy představenstva, na skladě nebo v prodejně, na klasických počítačích nebo mobilních zařízeních. Díky tomu jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají zhruba 404 000 zákazníků v dosahování vyšších zisků, v udržitelném růstu a v přizpůsobování se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2018 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark.

Poznámka pro novináře:
Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení pro potřeby svých publikací a médií. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na adrese www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:
SAP ČR: Jitka Housková, +420 605 544 935, jitka.houskova@sap.com
Agentura PRCOM: Kamil Pittner, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz