>

Automatizace přináší do SAP Services nové specializované pozice

PRAHA, Česká republika — 28. srpna 2019 Řada prognóz uvádí počty pracovních míst, která umělá inteligence a automatizace v příštích letech vytvoří, a naopak kolik pracovních míst v důsledku těchto inovací zanikne. Například Světové ekonomické fórum (WEF) odhaduje, že do roku 2022 ve výsledku přibude 58 milionů míst (133 milionů nových míst se vytvoří a 75 milionů zmizí). Jen relativně málo současných zaměstnanců však může automatizace nahradit zcela. Dle SAP Services, jednoho z největších českých center podnikových služeb, se totiž bude na většině pozic náplň práce spíše postupně měnit, protože v praxi k automatizaci dochází na úrovni konkrétních úkolů, nikoliv celých pracovních míst.

Ani v SAP Services tedy pozice nezanikají, ale některé se přetvářejí, nebo naopak vznikají nové. „Neustále rostoucí a měnící se rozsah aktivit nás vede k nasazování nových technologií ne proto, aby nahradily lidskou práci, ale aby zaměstnance dokázaly lépe podpořit ve využití vlastního potenciálu a zefektivnění jejich práce,“ říká Iveta Chválová, ředitelka společnosti SAP Services poskytující finanční a personální služby všem světovým pobočkám SAP.

Robotická automatizace procesů (RPA, Robotic Process Automation) se v SAP Services úspěšně využívá již v celé řadě případů, a to při práci s fakturami nebo při vytváření pracovních nabídek. Chatboti zpracovávají dotazy od interních zaměstnanců, strojové učení bude zase brzy pomáhat v oblasti náboru, například při párování životopisů a plánování pohovorů či při organizaci interních školení. Další projekty automatizace se připravují. Podobně je tomu v celém oboru podnikových služeb v České republice. Asociace ABSL uvádí, že probíhá masivní nasazování robotické automatizace procesů, která již zastane práci 4 000 pracovníků.

Nové role: Inovační skaut a analytička

Příkladem nové role, kterou do oblasti HR služeb v SAP Services přinesla automatizace, je analytička pro sledování a zlepšování HR procesů. Kromě monitorování a kontroly dat i obchodních procesů, což je součástí tradičních analytických rolí, je náplní její práce použití těchto informací v pokročilých analýzách, včetně analýzy sentimentu, predikce, a dokonce i měření spokojenosti zaměstnanců s HR službami pomocí kvantifikace emocí a pocitů.

Další nově vzniklá pozice v personalistice, která by bez automatizace neexistovala, je inovační skaut pro nové technologie. Ten na straně jedné sleduje nové technologie a představuje jejich možnosti HR týmům, na straně druhé od nich sbírá a analyzuje příklady použití. Role také zahrnuje zavádění nových produktů v HR, včetně řízení projektů nebo prezentování možností a přínosů automatizace zákazníkům i odborné veřejnosti. Některé činnosti, jež s sebou přinášejí zavádění nových technologií, se tak postupně dostávají do každodenní reality všech personalistů.

Ve spolupráci s jednotlivými HR odděleními mají obě specializované role za úkol upravovat procesy tak, aby přinášely co nejvyšší efekt a zároveň konečná rozhodnutí stále prováděli lidé. Příkladem je zavádění nového řešení SAP Intelligent RPA napříč HR procesy, kdy se ve spolupráci s IT oddělením nasazují roboti pro automatizaci rutinních a opakujících se činností. „Ti dokáží pracovat s daty z různých systémů a ve spolupráci s dalšími technologiemi, jako jsou strojové učení nebo chatbot, se stávají ‚inteligentními‘, tedy umějí reagovat na změny v požadavcích v reálném čase a sami se učí,“ vysvětluje Vojtěch Švagr, který působí na nově vzniklé pozici inovačního skauta.

Nejen automatizace přináší změny pracovního trhu

Automatizace přitom není jediný fenomén, který ovlivňuje a modifikuje způsoby práce ve společnostech. Druhým trendem je rostoucí zájem lidí o zkrácené úvazky. „Namísto klasického zaměstnaneckého poměru dnes vstupují do hry částečné úvazky,“ říká Iveta Chválová s tím, že tato tendence roste, počet zkrácených úvazků v SAP Services meziročně stoupl.

 

Navštivte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews či na Instagramu @LifeAtSap.

O společnosti SAP

SAP, společnost zaměřená na zkušenost a řízena principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají více než 437 000 zákazníků z komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.

 

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2019 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Poznámka pro novináře:

Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:

SAP ČR: Jitka Housková, +420 605 544 935, jitka.houskova@sap.com

Agentura PRCOM: Kamil Pittner, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

 

Prohlášení společnosti SAP o ochraně osobních údajů najdete zde. Pokud již dále nechcete dostávat materiály, dejte nám prosím vědět na kontakty uvedené výše.