>

SAP zveřejnil globální výsledky za rok 2019, cloudové služby nadále rostou, stejně tak i počet zákazníků

PRAHA, Česká republika — 29. ledna 2020Společnost SAP SE (NYSE:SAP) zveřejnila předběžné finanční výsledky za uplynulý rok 2019. Největší nárůst opět zaznamenaly cloudové služby, a to celkem o
39 % s příjmy v hodnotě 6,93 mld. eur (IFRS), cloudové objednávky vzrostly celkem na 25 %. Příjmy z nově uzavřených cloudových i softwarových partnerství meziročně vzrostly o 10 %, celkové příjmy společnosti činily 27,55 mld. eur (IFRS). Počet zákazníků klíčového řešení SAP S/4HANA vzrostl o 24 % na více než 13 800.

„Naše strategie je být společností zaměřenou na řízení zkušeností poháněnou inteligentním podnikáním. Stále více zákazníků se obrací na společnosti SAP a Qualtrics, aby jim pomohly uzavřít zkušenostní propast. Rovněž vidíme zvyšující se adopci řešení nové generace S/4HANA jako nedílné součásti inteligentního podniku, a to ve všech modelech jeho nasazení,“ okomentovali globální výsledky generální ředitelé společnosti SAP Jennifer Morgan a Christian Klein.

Akvizice analytické společnosti Qualtrics na konci roku 2018 spolu s rozsáhlým globálním restrukturalizačním programem dle očekávání snížila provozní zisk oproti předešlému roku o 21 % (IFRS). Společnost Qualtrics přinesla SAP orientaci na oblast řízení zkušeností (XM). Ve více než 25 odvětví Qualtrics pomáhá vylepšovat čtyři základy úspěšného podnikání: zkušenost zákazníků, zaměstnanců, značky a využívání produktu. Více než 11 450 zákazníků, mezi nimiž je například Volkswagen Group Australia, Under Armour, ExxonMobil, JPMorgan Chase, Allianz SE nebo Samsung Group, svěřilo vylepšení oblasti zkušenosti právě Qualtrics.

Také klíčové řešení SAP S/4HANA zaznamenalo růst, a to jak v on-prem verzi, tak i v cloudu. Mezi nové zákazníky patří například Zalando, E.ON, Decathlon nebo Ford Motor Group. Úspěšné jsou i další produkty včetně řešení pro řízení lidského kapitálu založeném na zkušenosti (SuccessFactors), technologické platformy SAP Cloud Platform, či řešení zaměřené na sběr a analýzu dat jako SAP Data Warehouse Cloud nebo SAP Analytics Cloud. Také oblast zákaznické zkušenosti, SAP C/4HANA, získala nové zákazníky, například Royal Dutch Shell, Chevron nebo Aldo Group.

Priority SAP v České republice

Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR, okomentovala: „Loni jsme se zaměřili na tři klíčové oblasti se strategickým významem pro rozvoj našich zákazníků: na podporu stávajících zákazníků při přechodu na nejmodernější podnikový systém SAP S/4HANA, uvádění cloudových inovací a rozšiřování naší zákaznické báze. V každé ze zmíněných priorit se nám povedlo dosáhnout významných úspěchů. V oblasti přechodu na SAP S/4HANA se jednalo o kombinaci nových implementací a migrací. Potvrdilo se, že společně s našimi partnery dokážeme reagovat na poptávku českých zákazníků, přestože zájem o modernizaci ERP systémů byl největší v celé střední Evropě,“ a dále pokračuje: „Cloud je pro nás dlouhodobou prioritou. Dnes máme lokální zákazníky pokrývající všechna dostupná cloudová řešení – řízení lidských zdrojů, nákup, obchod, marketing nebo řízení výrobních podniků. Široké portfolio SAP jsme minulý rok obohatili akvizicí společnosti Qualtrics o oblast experience managementu. Jedná se o mimořádně rychle rostoucí IT oblast, která doplňuje silnou část SAP v oblasti provozních dat o schopnost propojení se zkušeností. Pro zákazníky se tak otevírají nové možnosti. Už v minulém roce toto téma velmi rezonovalo, i v letošním roce je to naše priorita.“

Společnost SAP v České republice má více než 2100 kvalifikovaných zaměstnanců a je významným hráčem na poli propojování technologií a společenské odpovědnosti. Jedním z mnoha projektů je například iniciativa Meet and Code, v rámci které zaměstnanci letos proškolili 412 dětí a mládeže z celé České republiky.

 

Kompletní výsledky a výhledy si můžete prohlédnout zde.

 

O společnosti SAP

SAP, společnost zaměřená na zkušenost a řízena principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají více než 440 000 zákazníků z komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.

 

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2020 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Poznámka pro novináře:

Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:

SAP ČR: Barbora Elblová, +420 606 094 080, barbora.elblova@sap.com