>

V SAP Services snížili fluktuaci na úroveň roku 2013

PRAHA, Česká republika — 27. ledna 2020Dlouhodobý nedostatek uchazečů na pracovním trhu vedl mnohé společnosti k přetahování pracovníků zaměstnaných jinde, a způsobil tak výrazný růst fluktuace napříč obory. To přispělo k celé řadě problémů, například růstu personálních nákladů či postupnému vytrácení know-how. S cílem předejít těmto scénářům se společnost SAP Services, poskytující personální a finanční služby všem světovým pobočkám firmy SAP, zaměřila na možnosti kariérního růstu svých lidí a další změny vedoucí k omezení fluktuace. Tu se jí podařilo snížit na úroveň roku 2013.

Různé zdroje uvádí, že fluktuace na českém pracovním trhu se v současné době pohybuje kolem 15 %, u některých firem však dosahuje až 25 %. Jako běžné rozmezí se přitom považuje 5 -10 %. Obecně bývá fluktuace nejvyšší u mladých lidí do 30 let, nejnižší pak u zaměstnanců nad 50 let. Zvýšená fluktuace vede k růstu personálních nákladů, především na nábor a zaškolování nových pracovníků, a negativně tak ovlivňuje hospodářský výsledek. Mezi další důsledky patří například problém s udržením know-how a nízká motivace stávajících pracovníků.

Průzkum personální agentury Randstad ukázal, že vloni firmy v České republice nejčastěji nabíraly nové zaměstnance právě kvůli rostoucí fluktuaci – tento důvod zmiňovalo dvakrát tolik respondentů než v roce předešlém. I proto se zaměstnavatelé z různých oborů začali intenzivněji věnovat projektům vedoucím k posílení loajality zaměstnanců, v sektoru podnikových služeb například firmy investovaly do celé řady vzdělávacích programů a profesního růstu pracovníků. Podle oborové asociace ABSL díky tomu fluktuace v roce 2019 klesla v celém sektoru, a to o 3 procentní body.

Ještě významněji, na úroveň roku 2013, se podařilo redukovat fluktuaci zaměstnanců společnosti SAP Services, která patří s více než 1200 lidmi mezi největší organizace svého druhu v celé ČR. Zároveň firma vloni navýšila počet pracovníků o 14 %.

Kvůli turbulencím na pracovním trhu došlo v předcházejících letech i u nás ke zvýšení fluktuace zaměstnanců. To s sebou neslo vyšší nároky na operativu a rostoucí zátěž stávajících pracovníků, kteří museli vykrývat neobsazená pracovní místa a navíc zaučovat nováčky,“ komentuje Lenka Pospíšilová, HR Business Partner ve společnosti SAP Services, a vysvětluje, jakým způsobem se firmě podařilo fluktuaci snížit: „Díky rozhovorům s odcházejícími kolegy jsme zjistili, jaký je nejčastější důvod jejich rozhodnutí. Většina z nich u nás neviděla příležitosti pro kariérní růst, a to i přesto, že různé možnosti nabízíme. Začali jsme proto interně více propagovat volné pracovní pozice v rámci skupiny SAP v České republice. Zaměstnancům jsme také nabídli široké možnosti vzdělávání, aby se na případné nové role a kariérní růst mohli dobře připravit.“

Další změnou, kterou firma zrealizovala, byla aktualizace systému benefitů tak, aby více vycházel vstříc přáním zaměstnanců. Každý zaměstnanec SAP Services navíc nově dostává i tzv. Total Reward Statement, což je roční souhrn obdržených výplat, bonusů, peněžních i nepeněžních benefitů a zaměstnaneckých akcií. Ukázalo se totiž, že lidé často při posuzování svých podmínek opomíjeli jednorázové finanční odměny a nejrůznější benefity.

 

Navštivte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews či na Instagramu @LifeAtSap.

O společnosti SAP

SAP, společnost zaměřená na zkušenost a řízena principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají více než 437 000 zákazníků z komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2020 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Poznámka pro novináře:

Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:

SAP ČR: Barbora Elblová, +420 606 094 080, barbora.elblova@sap.com

Agentura PRCOM: Kamil Pittner, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz