>

Nábor cizinců v SAP Services nepřerušila ani pandemie

PRAHA, Česká republika – 29. června 2020 – Cizinci tvoří 55 % zaměstnanců pražského centra podnikových služeb společnosti SAP. I když uzavřené hranice znemožnily cestování a stěhování za prací, centrum registrovalo ze strany zahraničních uchazečů zvýšený zájem o pracovní pozice. Vedle studentů se v mnoha případech jednalo i o lidi, kteří vlivem pandemie přišli o zaměstnání.

Obor podnikových služeb, ve kterém SAP Services působí, patří k největším zaměstnavatelům kvalifikovaných cizinců v ČR. Dle oborové asociace ABSL tvoří ze 120 000 zaměstnanců českých center podnikových služeb již nyní 43 % cizinci a se sílícím globálním záběrem center jejich podíl ještě poroste. SAP Services poskytuje zejména finanční, personální a administrativní služby všem světovým pobočkám softwarové firmy SAP. Zaměstnanci zde při své práci využívají řadu cizích jazyků, a to mnohdy i méně obvyklých. Rodilí mluvčí jsou proto pro firmu velkým přínosem, díky nim může pobočkám SAP po celém světě poskytovat podporu ve skutečně široké škále jazyků.

Celkem v SAP Services pracují zástupci 75 různých národností, přičemž velkou část tvoří zaměstnanci ze zemí mimo Evropskou unii. Právě na občany třetích zemí se vztahují složitější pravidla zaměstnávání a pokud přijdou o práci, mají ze zákona pouze 3 měsíce na to, aby přepsali svou zaměstnaneckou kartu na nového zaměstnavatele. Kvůli zavřeným hranicím navíc zůstalo mnoho z nich v ČR bez možnosti návratu do své domovské země. „Vliv pandemie a s ní spojeného propouštění se tak promítl i do zvýšeného zájmu cizinců o naše volné pracovní pozice. Nejčastěji šlo o uchazeče, kteří dříve působili v turistickém ruchu, či jako lektoři cizích jazyků,“ vysvětluje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services.

Nová zkušenost v péči o zaměstnance
V SAP Services pokračoval nábor nových zaměstnanců i v průběhu nouzového stavu. Přijímáni byli jak uchazeči z ČR, tak i cizinci. „Protože mnoho z nich žilo v České republice již před nástupem do SAP Services, mohli začít prakticky okamžitě. Určité procento našich zaměstnanců z řad cizinců se však za námi stěhuje z domovských zemí, a u nich jsme museli relokaci posunout na dobu, kdy se opět otevřou hranice,“ popisuje Iveta Chválová, která vedle své role ředitelky SAP Services zastává i významnou nadnárodní roli, v rámci níž v SAP vede oddělení globální mobility.

Tým tohoto oddělení poskytuje podporu všem zaměstnancům společnosti na světě. Součástí jejich práce je mimo jiné pomoc se stěhováním zaměstnanců, zajištění víz či pracovních povolení a konzultační činnost. Během pandemie se věnovali hlavně monitorování situace v jednotlivých zemích, sledovali, kde jsou uzavřeny hranice a imigrační úřady, a byli také v kontaktu se zaměstnanci, kteří zůstali „uvězněni“ v zahraničí a nemohli se vrátit zpět domů. „I když se situace zlepšila, několik našich kmenových zaměstnanců kvůli uzavřeným hranicím nadále zůstává v cizině. Odjeli do zahraničí bud’ na služební cestu či dovolenou a už jim nebylo povoleno se vrátit, anebo cestovat nechtějí kvůli obavám z onemocnění. Museli jsme individuálně posoudit situaci každého z nich, ujistit se, že mají platné imigrační dokumenty a cestovní pojištění, a zhodnotit jejich daňový status,“ vysvětluje Iveta Chválová a dodává: „Opatření kolem Covid-19 přinesla zcela novou zkušenost pro nás všechny, a často byla spojena s nejistotou a emočním vypětím. Nejdůležitější bylo poskytnout zaměstnancům podporu, a ujistit je, že se mají na koho obrátit.”

Praha atraktivní lokalitou pro SAP i cizince
I navzdory pandemii a propouštění v řadě oborů pražské centrum SAP Services čeká v následujících měsících další růst. Praha je pro společnost SAP strategickou lokalitou, a proto SAP Services v nadcházejícím období ještě posílí zdejší působnost. Jedním z důvodů je i skutečnost, že Praha dokáže přitáhnout kvalifikované a talentované pracovníky ze všech koutů světa. „Naši zahraniční kolegové si kromě krás a dobré dostupnosti Prahy cení i zdejší vysoké úrovně kvality života a zdravotnictví. Navíc je zde spousta pracovních nabídek a díky velkému počtu mezinárodních firem se mohou obejít i bez znalosti českého jazyka. Kolegové ze zahraničí také velmi oceňují pracovní flexibilitu a možnost práce z domova,“ říká na závěr Iveta Chválová.

 

Navštivte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews či na Instagramu @LifeAtSap.

O společnosti SAP
SAP, společnost zaměřená na zkušenost a řízena principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají více než 440 000 zákazníků z komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2020 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Poznámka pro novináře:
Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:
SAP ČR: Jitka Housková, +420 605 544 935, jitka.houskova@sap.com
Agentura PRCOM: Kamil Pittner, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Prohlášení společnosti SAP o ochraně osobních údajů najdete zde. Pokud již dále nechcete dostávat materiály, dejte nám prosím vědět na kontakty uvedené výše.