>

SAP přináší inovace pro lepší dodavatelský řetězec a zdůrazňuje udržitelnost

PRAHA, Česká republika — Praha, 16. června 2020 Podniky aktuálně čelí řadě nových, dosud neznámých výzev a problémů. K jejich řešení se snaží využít technologie přinášející spolehlivá data a informace, které firmám umožní lépe podporovat své zákazníky, zaměstnance i dodavatele. Společnost SAP pomáhá v odpovědi na tyto potřeby podniků zlepšit dodavatelský řetězec a procesy specifické pro dané odvětví, efektivně se propojit prostřednictvím obchodních sítí a začlenit udržitelnost jako kritické měřítko úspěchu podnikání. Související novinky byly oznámeny na konferenci SAPPHIRE NOW Converge, která se koná on-line od 15. do 19. června 2020.

„Společnosti v období nejistoty potřebují důvěryhodného partnera, který jim pomůže rozhodovat se ve prospěch odolnosti jejich podnikání – a to jak během samotné koronavirové krize, tak i pro období po pandemii. Dokážeme firmám pomoci, protože máme osvědčená řešení, odbornost, strategii i ekosystém partnerů. Naším cílem je podpořit naše zákazníky v chytrém podnikání,“ uvedl Thomas Saueressig, člen výkonné rady společnosti SAP.

Climate 21
Společnost SAP představila program Climate 21, který má zákazníkům pomoci při plnění jejich cílů souvisejících s udržitelností a klimatem. V rámci víceletého plánu bude SAP spolupracovat s partnery tak, aby do portfolia řešení SAP byly začleněny metriky udržitelnosti. Zákazníkům to pomůže pochopit, analyzovat a optimalizovat uhlíkovou stopu jejich produktů a operací v hodnotovém řetězci. Aplikace SAP Product Carbon Footprint Analytics je jako první řešení programu Climate 21 již k dispozici. Tato aplikace využívá data ze SAP S/4HANA a zdrojů třetích stran, a tyto informace dále zpracovává pomocí platformy SAP Analytics Cloud. Výsledky zákazníkům umožňují pochopit jejich uhlíkovou stopu a poskytují základ pro analýzu a optimalizaci emisí skleníkových plynů.

Cloud pro jednotlivé obory podnikání
Společnost SAP a její partneři nabízejí řadu cloudových řešení, která zákazníkům pomáhají dosáhnout rovnováhy mezi optimalizací jejich současných obchodních modelů a inovacemi s cílem vyvinout nové toky příjmů a zajistit růstový potenciál. Strategií společnosti SAP je poskytovat inovativní „vertikální“ aplikace pro jednotlivé obory podnikání. Tato řešení budou založena na technologiích z portfolia SAP Business Technology Platform, budou využívat otevřená rozhraní (API) i otevřené modely pro procesy a domény, což zvýší jejich interoperabilitu a umožní rychlejší vývoj, nasazování i integraci. Součástí aktuálně nabízených i připravovaných cloudových aplikací je umělá inteligence, podpora pro Internet věcí a další inovativní technologie, které umožňují zákazníkům vytvářet vyšší přidanou hodnotu.

Zvýšené investice do Průmyslu 4.0 napříč dodavatelským řetězcem
Společnost SAP přináší iniciativu Industry 4.Now, která pokrývá celou problematiku řetězců od jejich návrhu po vlastní provoz, umožňuje zákazníkům mít o fungování řetězců lepší přehled, zvyšuje automatizaci a zrychluje reakční schopnosti. Pomocí inovativních řešení SAP dokáží podniky zachytit a analyzovat zvýšený příliv informací ze senzorů v dodavatelském řetězci. Průmysl 4.0 by se tak již nemusel týkat pouze výroby, ale celkové strategie podniků. Prostřednictvím iniciativy Industry 4.Now bude SAP poskytovat inovace, které podnikům umožní digitalizovat celý životní cyklus procesů a aktiv, a získat tak o podnikání co nejúplnější přehled. Integrovaná analytika a prediktivní funkce podpoří lepší rozhodování i tvorbu nových obchodních modelů.

Strategie pro jednotnou obchodní síť
Společnost SAP dále představuje strategii, která přináší viditelnost, zvýšení efektivity a spolupráci napříč celým procesem dodavatelského řetězce, včetně návrhu, plánování, zajišťování dodávek, nákupu, výroby, logistiky a správy aktiv. Vytvořením sítě inteligentních podniků může SAP pomoci společnostem digitalizovat i procesy v rámci obchodní dítě, zvýšit přehled a zefektivnit spolupráci napříč celým ekosystémem dodavatelských řetězců. Tato iniciativa se týká celého portfolia produktů a služeb SAP. Technologie bude v reálném čase využívat informace z ERP systému i z řešení Ariba Network, SAP Asset Intelligence Network, SAP Logistics Business Network a SAP Fieldglass. Výsledkem budou udržitelné, pružné a odolné dodavatelské řetězce, jimž bude schopnost rychlé reakce poskytovat ochranu i před riziky globálních narušení.

Další informace (v angličtině):
Thomas Saueressig: Our Decade of Delivery for Climate

SAP Launches Carbon Emissions Accounting System to Address Climate Change

Peter Maier (prezident společnosti SAP): Innovation at the Vertical Edge: New Business Models for a Digital Economy

Richard Howells (viceprezident SAP): Why the Time for Industry 4.0 Is NOW

Chris Haydon (prezident SAP) a Paige Cox (senior viceprezidentka SAP): Creating a Unified, Open and Intelligent Business Network

 

O společnosti SAP
SAP, společnost zaměřená na zkušenost a principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají více než 440 000 zákazníků z komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.

 

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2020 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Poznámka pro novináře:
Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:
SAP ČR: Jitka Housková, +420 605544935, jitka.houskova@sap.com
PRCOM: Kamil Pittner, +420 604241482, kamil.pittner@prcom.cz

 

Prohlášení společnosti SAP o ochraně osobních údajů najdete zde. Pokud již dále nechcete dostávat materiály, dejte nám prosím vědět na kontakty uvedené výše.