>

SAP medarrangør af konference om it-arkitektur for offentlig forvaltning.

To dages lejlighed for offentlige it-ansvarlige og ledere til at stifte direkte bekendtskab med mulighederne for at udvikle en serviceorienteret arkitektur med SAP.

KøbenhavnI takt med at den offentlige forvaltning udvikler sig og får mere og mere karakter af serviceorgan for private virksomheder og borgere, vil der også i stigende grad sættes lighedstegn mellem SAP og digitalisering af den offentlige forvaltning.

Som et led i bestræbelserne på at markere mulighederne ved et samarbejde med SAP overfor forvaltningschefer, kommunaldirektører og it-ansvarlige i det offentlige deltager SAP som medarrangør på konferencen ”Arkitektur for Digital Forvaltning 2005 – i praksis”, som finder sted den 28. februar og 1. marts på Hotel Nyborg Strand.

– ”Grundlaget for vores bidrag til en konference om arkitektur ligger i den åbning af SAP mod en serviceorienteret arkitektur, der har været omdrejningspunktet for vores egen systemudvikling i de seneste år. Med vores åbne integrationsplatform SAP NetWeaver har vi sikret, at alle de ERP-ydelser, der ligger i maven af SAP, kan udbydes i en serviceorienteret arkitektur. Konkret betyder det nem implementering og store besparelser for bl.a. de dele af den offentlige forvaltning, der ønsker at give borgere og virksomheder adgang til at indberette og hente oplysninger selv”, siger adm. direktør Kenneth Mandrup, SAP Danmark A/S og tilføjer:

– ”SAP NetWeaver er formentlig den systemmæssige nyskabelse, der bedst sikrer en løbende evolution i de offentlige systemer, idet man som offentlig virksomhed kan købe specifikke serviceydelser, efterhånden som behovene opstår. Desuden åbner SAP NetWeaver for, at virksomheder og borgere indberetter og henter informationer direkte i SAP”.

Et andet varmt emne for den offentlige sektor ligger i OIO XML-standarden, der fremover vil udgøre grundlaget for bl.a. e-faktura mellem det private og offentlige. På konferencen vil der være mulighed for personligt at drøfte mulighederne i OIO XML-standarden i kombination med SAP NetWeaver – ligesom SAP vil stå til rådighed med præsentation af SAPs dedikerede satsning på områder som skat, bevillingsstyring, HR- og borgerselvbetjening mv.

Konferencen arrangeres af Videnskabsministeriet og It- & Telestyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, interesseorganisationer og en bred kreds af leverandører, herunder med SAP som medarrangør.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Jeannette Forsberg Fejerskov, kommunikationschef SAP Danmark A/S, +45 3913 3225,

jeannette.fejerskov@sap.com