>

Bankernes it-systemer koster besvær og mange penge.

Ny analyse* fra Accenture og SAP viser, at banker verden over har mange it-udfordringer. Der er behov for, at bankerne revurderer deres it-strategier og satser på mere fleksible it-systemer. Udfordringerne er de samme hos danske banker.

KøbenhavnBanker verden over bliver mere og mere utilfredse med deres it-systemer, der ofte bygger på forældede og lukkede strukturer. Mange banker overvejer derfor seriøst at udskifte deres centrale bank-it-systemer med standardsystemer for at opnå større fleksibilitet og få it til at være et konkurrencevåben.

Det viser en global analyse* af bankers tilfredshed med og forventninger til deres centrale bank-it-systemer. SAP og konsulentgiganten Accenture står bag analysen, der præsenteres i dag i forbindelse med Sibos 2005 i Bella Center i København.

Sibos er en international bankmesse og konference, der hvert år samler bankfolk og topledere fra finansverdenen. SAP og Accenture har været i alliance omkring finansindustrien siden 2003 og har en fælles stand på Sibos 2005.

Nye it-vinde blæser i bankverdenen
Omkring 1.500 bankfolk fra hele verden deltager i den nye analyse fra SAP og Accenture. 40 pct. af de adspurgte banker kommer fra Europa, og 43 af verdens største banker er repræsenteret i undersøgelsen. Både bankernes topledelser og bankfolk fra filialer og afdelinger blev interviewet. Sidstnævnte, fordi de er de mest hyppige brugere af bankers centrale it-systemer.

Analysen viser, at vedligeholdelse af netop de centrale banksystemer koster meget besvær for bankernes it-afdelinger, uanset bankens størrelse og geografiske placering. Hård konkurrence, krav om bedre kunderelationer og behov for at holde trit med stadig nye produkter vil yderligere forstærke bankernes lyst til at genoverveje deres nuværende it-arkitektur og købe mere tidssvarende it-systemer i de kommende år.

Centrale banksystemer defineres som summen af alle it-komponenter, der tillader banken at styre grundlæggende finansielle services og produkter. De omfatter bl.a. kundedata, lån, realkredit, depotkonti, betalingstransaktioner og kreditkort

70 pct. af de interviewede bankfolk siger, at manglende fleksibilitet er den største hindring for, at deres centrale it-systemer kan blive en succes.

Næsten halvdelen oplyser samtidig, at for høje vedligeholdelsesomkostninger og manglende systemintegration er områder, der vil påvirke deres banks konkurrenceevne i de kommende år.

30 pct. af de europæiske banker overvejer at investere i forbedringer af deres centrale it-systemer. Det tilsvarende tal for Nordamerika er 20 pct.

It-chefer og andre bankledere har forskellige forventninger til, hvad et moderne centralt banksystem skal kunne. 40 pct. af it-lederne ønsker et system, der giver lavere it-omkostninger, mens 39 pct. af andre bankfolk vil have et system med fokus på produkt-innovation.

En stor del af bankernes it-chefer har en idé om, at deres fremtidige it-system bør bygge på en service-orienteret og komponent-baseret arkitektur. Alligevel viser analysen, at kun få har en reel it-strategiplan (roadmap) på plads.

Situationen den samme i den danske bankverden
Accenture og SAP kan se klare paralleller til den danske finansverden, hvor diskussionen om at fremtidssikre it-arkitekturen også blusser op fra tid til anden.

”De danske banker ligger i den gode ende internationalt set, men de har samme grundlæggende udfordringer. De har i dag meget komplekse it-systemer, der ofte vanskeliggør de daglige processer,” forklarer partner Morten Steiner fra Accenture Danmark.

”Systemerne kan forenkles ved brug af fleksible, fremtidssikrede it-arkitekturer, hvor man benytter en åben komponentstruktur, der kører fint sammen med bankens forretningsstrategi. Det vil også gøre det muligt at bygge bankløsninger, hvor man slipper for genindtastning af data, brug af flere systemer på én gang osv.,” fortsætter Morten Steiner.

Den øgede konkurrence i bankverdenen betyder, at et moderne it-system vil være en vigtig brik i bankernes forsøg på at differentiere sig fra hinanden og skabe services og produkter, der gør en forskel.

”Bankerne har brug for at fremtidssikre deres centrale it-systemer for at skabe løsninger, der kan forudse og leve op til fremtidige ændringer og fremskridt i finansverdenen,” siger adm. direktør Kenneth Mandrup fra SAP Danmark.

”Bankverdenen er ved at bevæge sig ind i den industrielle tidsalder, der minder meget om, hvad vi tidligere har set i andre dele af erhvervslivet. Moderne banksystemer gør det muligt at spare penge, at få medarbejderne til at blive mere kundefokuserede og at give kunderne de services og produkter, de har behov for,” fortsætter Kenneth Mandrup.

Partner Bent Dalager fra Accenture Danmark tilføjer, at man ser en lignende tendens i pensionsbranchen, hvor man fokuserer meget på en hurtigere produktudvikling.

”Finansbranchen forsøger at få mindre komplekse it-systemer merd total integration af salg, administration og rapportering. Det vil samtidig skabe systemer med færre omkostninger til it-vedligeholdelse,” siger Bent Dalager.

Banker slås med mange it-problemer
Analysen fra SAP og Accenture afslører, at det ikke kun er bankernes it-folk, som kæmper med computerproblemer. Dårlige it-systemer er også skyld i, at ansatte ude i afdelinger og filialer bruger alt for meget tid på administrativt arbejde frem for at betjene kunder. I europæiske banker går 34 pct. af tiden med det såkaldte ”back office” arbejde.

De fleste banker benytter ufleksible, ældre it-systemer, som er blevet rettet og forbedret så mange gange, at de er for komplekse til at klare forandringer. Samtidig er de dyre at holde i drift.

Bankerne bruger næsten 50 pct. af deres it-budgetter på det centrale banksystem. En stor del af udgifterne går til udvikling af ny funktionalitet eller systemforbedringer til deres eksisterende it-system.

50 pct. af bankfolkene fra Europa klager over dårlige svartider fra det centrale banksystem, så den daglige arbejdsgang ofte bliver forsinket.

Dårlig integration og samarbejde mellem de forskellige programmer i de store komplekse banksystemer betyder megen spildtid, når kundedata f.eks. skal indtastes flere gange.

Om bankanalysen
* Undersøgelsen ”Redefining Core Banking: Worldwide Survey” er udført for Accenture og SAP af analysefirmaerne Novametrie og Celent. Analysen er delt op i to: Den ene omfatter 147 topchefer fra 70 banker, hvoraf 45 pct. var it-chefer eller –direktører, Den anden indeholder svar fra 1.300 filialdirektører og afdelingschefer.

Hovedparten af svarene kommer fra Top 100 banker i verden. Interviewene, der dækker 17 lande, er foretaget mellem marts og juli 2005.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

SAP Danmark A/S

Rose-Maria Poll, SAP Danmark, tlf: 39 13 32 27, mobil: 29 23 32 27,

E-mail: rose-maria.poll@sap.com

Leif Bomberg, Burson-Marsteller, tlf: 33 32 78 78, mobil: 40 68 61 28,

E-mail: leif_bomberg@dk.bm.com

Kopi af analysen kan rekvireres hos ovenstående.

Fakta om Accenture
Accenture er en global virksomhed med specialer inden for konsulentydelser, teknologi og outsourcing. Via innovative løsninger hjælper Accenture sine kunder med at blive højt præsterende virksomheder og myndigheder. Med indgående branchekendskab og ekspertise i forretningsprocesser, globale ressourcer og dokumenteret erfaring kan Accenture mobilisere de rigtige mennesker, kompetencer og teknologier, som er nødvendige for, at kunderne kan forbedre deres ydeevne. Accenture har flere end 115.000 medarbejdere i 48 lande og genererede en omsætning på 13,67 milliarder USD i regnskabsåret, der sluttede den 31. august 2004. Besøg os gerne på www.accenture.dk

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Marketing & Communications Manager Claus Wilkki, Accenture, tlf: 2528 8094

E-mail: claus.wilkki@accenture.com

Fakta om Accenture/SAP alliancen
I september 2003 indgik SAP og Accenture en alliance, der retter sig mod den såkaldte ”financial services” industri. Alliancen tilbyder banker og forsikringsselskaber en mere effektiv og mindre risikabel vej til at forandre og skabe vækst i deres forretning. Det sker gennem fælles udviklingsteam og salgsstyrker, integrerede løsninger og services, innovative leveringsmetoder og højeffektive implementeringer. Begge virksomheder har mere end 30 års erfaring med at levere innovative virksomhedsløsninger til over 1.000 kunder i den finansielle sektor. Accenture og SAP arbejder sammen om at hjælpe banker og forsikringsselskaber med at opnå visionen om en åben standardbaseret it-arkitektur.