>

Dansk erhvervsklima og fremtidsudsigter i verdenstoppen.

SAP og The Economist sammen om en analyse, der viser 4.000 virksomheders forventninger, frygt og strategiske prioriteringer frem til 2010.

KøbenhavnDanmark er et af verdens bedste lande at have virksomhed i, og danske erhvervsfolk ser it som et konkurrencemæssigt våben snarere end som en omkostningsbesparende foranstaltning.

Det er to af konklusionerne i en stor Business 2010* undersøgelse, som verdens største leverandør af ERP-systemer, SAP, og analysesektionen hos det internationale erhvervsblad The Economist har gennemført. 4.018 ledere fra 23 landes private og offentlige sektor deltager i undersøgelsen, heraf 109 fra Danmark.

Danmark er det land i verden, som klarer sig bedst i analysen, og Economist’s Intelligence Unit kårer direkte Danmark som det bedste land i verden at etablere og drive forretning i over de næste fem år.

Sammenlignet med de øvrige EU-lande indtager Danmark førstepladsen inden for seks vigtige områder:

  • politisk og institutionelt miljø
  • økonomi
  • infrastruktur
  • lovgivning til det private erhvervsliv
  • udenlandsk investeringspolitik og
  • makroøkonomisk stabilitet

Derudover fremhæver Business 2010 analysen Danmark som global leder inden for udvikling af informations- og kommunikationsteknologi og infrastruktur. Endelig vurderes Danmarks arbejdskraft som mere stabil, fleksibel og veluddannet end i mange konkurrerende lande.

”Jeg kan svært være andet end optimistisk, når jeg læser Business 2010 analysen. Både når jeg studerer de danske resultater, og når jeg ser, at danske erhvervsledere mener, at it bliver vigtigere og vigtigere for deres virksomheders drift og konkurrenceevne,” siger SAP Danmarks administrerende direktør Kenneth Mandrup.

”Fire af fem svarer f.eks., at it er et centralt element for deres organisations evne til at drive forandring og forbedre forståelsen af kundeforhold og kundeadfærd. Det er helt i overensstemmelse med SAPs strategier for de kommende år,” fortsætter Kenneth Mandrup.

Danskere ikke helt som de andre
På mange områder er danske ledere i det private erhvervsliv og den offentlige sektor på linie med deres udenlandske kolleger, men Business 2010 analysen fra SAP og The Economist afslører også, at der er markante forskelle.

F.eks. fokuserer danske virksomheder langt stærkere på innovation af produkter og services end gennemsnittet i de øvrige 22 lande i analysen. Omvendt finder godt halvdelen af danskerne, at nye forretningsmodeller er en vigtigere konkurrenceparameter end nye produkter og services.

Modsat hovedtrenden i Business 2000 undersøgelsen ser flertallet af danske ledere konkurrence fra nye markeder som en større trussel end et konsoliderende marked med opkøb, salg og fusioner.

Danmark er også atypisk på en anden front: Danske virksomheder vil meget hellere differentiere sig på nye produkter og services end at satse på deres nuværende tilbud. På internationalt plan foretrækker 60 pct. ellers en specialisering og fokus på kerneforretningen.

Corporate Governance – god selskabsledelse – synes også at være særligt vigtig i Danmark. I hvert fald viser Business 2010 analysen, at 80 pct. af de danske ledere venter store ændringer i den måde, de rapporterer til aktionærer og omverdenen på. Nye vigtige områder i rapporteringen er kundetilfredshed, menneskelig kapital og finansiel ydeevne.

It får stærkere rolle i de næste fem år
Ifølge Business 2010 analysen mener både danske og udenlandske erhvervsfolk, at it i de kommende år vil få en endnu mere vital og strategisk rolle i virksomhedernes drift, end ny teknologi har i dag.

Et stort flertal af de danske analysedeltagere erklærer således, at it bliver et konkurrencevåben snarere end en omkostningsbesparende foranstaltning. I den forbindelse anser danskerne især to teknologier som afgørende – it-systemer til kundestyring (CRM) samt værktøjer til data management og analyse, som giver ledelsen bedre informationsgrundlag til at tage beslutninger på.

”Hvis virksomheder skal klare sig godt i 2010, bliver de nødt til fokusere meget mere på fleksibilitet, åbenhed, samarbejde, hastighed og deres evne til at ændre sig selv,” vurderer Kenneth Mandrup fra SAP Danmark.

”I de kommende år vil vi se forandringer komme i et benhårdt tempo. Uret stopper ikke – det løber endnu hurtigere end før. Jeg tror også, at vi vil se mere innovative eksempler i brugen af it som konkurrencedrivende motor end i nogen tidligere periode,” fortsætter Kenneth Mandrup.

Resultater fra den internationale analyse
Her er nogle af hovedlinierne fra den internationale analyse med besvarelser fra 4.018 personer.

Konsolidering – 60 pct. af de adspurgte mener, at en virksomheds størrelse fortsat vil være vigtig om fem år. De mener, at konsolidering er en større trussel end nye konkurrenter på markedet.

Forandringsvillighed – 68 pct. har evnen til hurtigt at tilpasse sig ændringer blandt de tre vigtigste udfordringer frem til 2010. 54 pct. mener, at nye måder at drive forretningen på er vigtigere end nye produkter og services.

Kundeforståelse – At forstå kunderne og at reagere på ændringer i kunders adfærd bliver opfattet som den største hurdle for at indføre nye og effektive produkter og services.

It bliver konkurrencevåben – Næsten 60 pct. ser it som et konkurrencevåben snarere end en omkostningsbesparende foranstaltning. 80 pct. mener, at it er et centralt led i virksomhedens evne til at skabe forandringer, så man kan klare sig i den øgede konkurrence på markedet.

Hjerneflugt – Næsten 50 pct. siger, at beholde de gode medarbejder er de kommende års største udfordring indenfor HR. De samme svarer, at den største trussel ligger i at miste talenter til konkurrerende virksomheder.

Løn bindes til ydelse – Langt størstedelen af respondenterne mener, at lederlønninger skal bindes tættere sammen med performance.

(*) 4.018 ledere fra 23 lande deltog i Business 2010 analysen, heraf 109 fra Danmark. 47 pct. af deltagerne havde jobs på direktørniveau i den private eller offentlige sektor. Mange industrier og brancher er repræsenteret i undersøgelsen som f.eks. finanssektoren, detailhandel, produktion og den offentlige sektor. 41 pct. af deltagerne kom fra virksomheder med mere end 2 milliarder kroner i årlig omsætning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

SAP Danmark A/S

Kenneth Mandrup, adm. direktør, SAP Danmark, tlf: 39 13 30 00, eller

Rose-Maria Poll, SAP Danmark, tlf: 39 13 32 27, mobil: 29 23 32 27,

E-mail: rose-maria.poll@sap.com eller

Leif Bomberg, Burson-Marsteller, tlf: 33 32 78 78, mobil: 40 68 61 28,

E-mail: leif_bomberg@dk.bm.com