>

Det KAN betale sig at styre virksomheders forsyningskæder

Vigtigt med en tæt integration mellem it og forretningsprocesser, hvis software til Supply Chain Management skal blive en succes, viser den første nordiske undersøgelse af de økonomiske fordele ved at investere i SCM.

KøbenhavnFor mange er Supply Chain Management (SCM) stadig et af de nye smarte buzzwords, som der er megen god teori i, men som det er svært at få til vise sig på virksomhedens bundlinie.

Den myte gør SAP nu op med. SAP dokumenterer således i den første nordiske undersøgelse af de økonomiske og strategiske fordele ved at investere i software til styring af virksomheders forsyningskæder (SCM), at der ER penge og strategiske fordele at hente.

Med SCM menes integration og harmonisering af forretningsprocesser hos både en virksomheds underleverandører, virksomheden selv og hos virksomhedens kunder. En integration, der bl.a. skal sikre større fleksibilitet og hurtigere reaktion på markedsændringer.

254* nordiske virksomheder med over 50 ansatte har deltaget i SAPs analyse. 73 pct. af dem fortæller, at de har opnået den Return On Investment, som de havde beregnet forud for implementering af SCM-løsningen, og 80 pct. af dem har dokumenteret strategiske fordele efter implementeringen.

”Nordiske virksomheder er meget modne til at optimere og integrere deres interne forretningsprocesser. Vores analyse viser, at de nu også er ved at være modne til at få de eksterne forretningsprocesser – deres samarbejdsform med f.eks. leverandører og kunder – med i optimeringen og integrationen,” fortæller Henrik Bruun Pedersen og Claus Andresen. De er henholdsvis Resource Manager og Forretningskonsulent hos SAP Danmark og hovedmændene bag analysen.

Ifølge Henrik Bruun Pedersen kan man uddrage tre klare konklusioner fra SCM-undersøgelsen:

  • Investering i SCM-software betaler sig bedst, hvis virksomheden satser på en tæt integration mellem forretningsprocesser og it.
  • De virksomheder, der har fokus på Return On Investment, før de implementerer SCM-systemer, er også dem, som har fået mest ud af deres investering.
  • Virksomheder, der har været gode til at forankre it i forretningsprocesserne, opnår typisk også flere strategiske fordele ved at investere i et SCM-system.

Erhvervslivets generelt stigende interesse for Supply Chain Management har naturligvis sat sine positive spor i udbredelsen af SCM-software. Alligevel har Claus Andresen en hævet pegefinger:

”Der er især to faktorer, som er afgørende for en succesfuld investering i SCM-software. I den tidlige fase skal virksomhedens ledelse gøre sig klart, om organisationen har den tilstrækkelige modenhed og evne til at integrere og harmonisere forretningsprocesserne – interne såvel som eksterne. Senere i forløbet er det helt centralt at sikre forankringen af processerne i softwaren, så opsætningen af systemet rent faktisk understøtter de kritiske forretningsprocesser. Det lyder som selvfølgeligheder, men i praksis viser det sig at netop disse to faktorer ofte undervurderes,” understreger Claus Andresen fra SAP.

(*)Som led i analysen sendte SAP spørgeskemaer ud til samtlige virksomheder i Norden med mere end 50 ansatte. Her blev virksomhederne bl.a. spurgt om deres investering i SCM-software, om deres erfaringer med investeringen og eventuelle forklaringer på udfaldet af investeringen. 254 virksomheder besvarede spørgeskemaet. Analysen er foretaget i foråret 2005.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

SAP Danmark A/S

Rose-Maria Poll, SAP Danmark, tlf: 39 13 32 27, mobil: 29 23 32 27,

E-mail: rose-maria.poll@sap.com

Leif Bomberg, Burson-Marsteller, tlf: 33 32 78 78, mobil: 40 68 61 28,

E-mail: leif_bomberg@dk.bm.com