>

Cheminova A/S implementerer SAP ERP-løsning for at styrke ny global organisationsstruktur

KøbenhavnSAP skal levere ERP-system (Entreprise Resource Planning) til Danmarks største agro-kemi koncern Cheminova A/S, der har brug for en effektiv og central styring af virksomhedens nye globale organisationsstruktur. Dermed siger Cheminova farvel til 10 forskellige og ikke kompatible ERP-systemer og goddag til ét globalt integreret SAP-system, der skal styrke den omfattende strømlining og effektivisering, som virksomheden i øjeblikket gennemgår. ERP-systemet er udviklet på baggrund af SAPs Best Practice Chemicals modeller samt SAPs solide branchespecifikke erfaring.

Hvis Cheminova A/S skal profitere på den nye globale matrix-organisation, som trådte i kraft den 1. januar 2008, er det nødvendigt med et nyt IT-system, der effektivt kan understøtte den nye forretningsstrategi. De forskellige eksisterende systemer opererer selvstændigt, er inkompatible, er af ældre dato og kan slet ikke opfylde de fremtidige behov, der opstod i forbindelse med den nye struktur og målsætning om ét globalt og mere konkurrencedygtigt Cheminova. Virksomheden var derfor på udkig efter en integreret og fremtidssikret IT-løsning, der kunne håndtere alle data, informationer og forretningsprocesser fra de 20 forskellige lande hvor virksomheden er repræsenteret.

”Visionen var ét global Cheminova med globale processer, hvor alle afdelinger kører på et globalt integreret IT-system. Det er en nødvendighed, hvis vi vil bevare fortsat vækst og succes. Det nye system giver os mulighed for her i Danmark at se helt ud i de yderste led i de enkelte lande. Igennem disse daglige opdateringer, opnår vi en øget effektivitet i hele koncernen”, uddyber Henning Christensen, Vice President for Global IT i Cheminova.

Effektivitet, fleksibilitet, gennemsigtighed og understøttelse af virksomhedens vækst var således nogle af de krav, som Cheminova stillede til det nye ERP-system. I en så omfattende og betydningsfuld omstrukturering var Cheminova meget grundige i udvælgelsen af IT-leverandør og iværksatte en omfattende screeningsproces for at finde det ERP-system, der bedst understøttede virksomhedens strategi og forretning. Koncernen opstillede derfor en række evalueringskriterier, som de forskellige leverandører skulle vurderes efter; løsningstilpasning, leverandørens formåen, implementerings formåen, brugervenlighed, global repræsentation, pris, referencer og branchekendskab.

”Alt i alt faldt det ud til SAPs fordel. SAP havde den løsning som passede os bedst, de havde den bedste globale repræsentation og de havde det største og bedste kendskab af dem alle inden for vores branche”, påpeger Henning Christensen.

SAPs ’Best Practices for Chemicals’ var således en væsentlig årsag til, at SAP vandt den hårde udbudsrunde hos Cheminova, der oprindeligt havde et felt på 25 kandidater. SAPs Best Practices for Chemicals indeholder vigtig viden og erfaring fra andre store kemikoncerner, som anvender SAP ERP-systemer. Herved opnås en kortere implementeringsperiode samt en minimal risiko for fejl. Derfor var SAP også fra starten blandt topkandidaterne hos Cheminova, som først tog den endelige beslutning efter flere dages workshop og referencebesøg hos uvalgte leverandører.

”Flere og flere virksomheder ønsker at opnå vedvarende konkurrencefordele for at imødekomme den globale udvikling. Med vores globale profil, Best Practice modeller og mangeårige erfaring inden for et utal af industrier, står vi stærkt i sådan en udbudsrunde som Cheminova igangsatte. Vi har lokalt kendskab overalt i verden, og vi er derfor svære at slå både hvad angår løsningsmodeller og implementeringsprocesser”, siger Country Manager, SME, Jens Bager, SAP

Netop en styrket konkurrenceevne var en af de vigtigste årsager for Cheminova til at vælge SAPs ERP-system. For at kunne konkurrere på det globale marked i dag, er det nødvendigt hurtigt at kunne tilpasse sig forandringer og have evnen til at skabe synergieffekter på tværs af virksomhedens forretningsområder.

”SAP ERP- systemet giver os netop den lethed og gennemsigtighed, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger. Det understøtter vores strategi, det gør os mere effektive og strømliner alle vores forretningsprocesser i hele værdikæden. Dermed kan vi reducere vores omkostninger og time to market. Det styrker i bund og grund vores konkurrenceevne”, påpeger Henning Christensen.

At SAP-løsningen også understøtter Cheminovas akkvisitionsstrategi er kun et plus.

”Det er essentielt, at det er så let så muligt for os at indlemme en ny virksomhed i koncernen. Det nye SAP ERP-system giver os muligheden for en hurtig integration af en nyopkøbt virksomheds IT-system med vores eget”, siger Henning Christensen

Dermed kan Cheminova hurtigere udnytte synergien i eventuelle opkøb af produkter som virksomheder, hvorfor koncernens konkurrencefordele øges.

Også de flere end 1000 ERP brugere som arbejder i Cheminova opnår fordele ved implementeringen af SAP-systemet. De opnår langt større mobilitet mellem de forskellige lande og afdelinger, da SAP ERP-systemet bruges i alle dele af virksomheden. Herved undgås, at der går værdifuld tid tabt til intern uddannelse.

Flere oplysninger
Jens Bager, Country Manager, SME, SAP Denmark A/S,
Telefon: 29233230, e-mail: jens.bager@sap.com

SAP pressekontakt:
Søren Hedegaard, Burson-Marsteller, telefon 33 32 78 78 / mobil 20 16 73 05,
e-mail soeren.hedegaard@bm.com

Om Cheminova A/S
Cheminova er en eksportorienteret kemisk virksomhed med hovedområde inden for plantebeskyttelsesmidler. Cheminovas strategi er at optimere og udbygge selskabets fem kernekompetencer: at identificere, udvikle, registrere, producere og markedsføre kendte plantebeskyttelsesmidler bedre og billigere end nogen anden virksomhed i branchen
Produkterne markedføres i stigende grad gennem egne datterselskaber og repræsentationskontorer over det meste af verden.
Omsætningen beløber sig til godt 4 milliarder på årsbasis.

Cheminova beskæftiger 800 medarbejdere i Danmark og 1000 i udlandet.
Se mere på www.cheminova.dk