>

Bæredygtig udvikling med SAP

SAP skærper indsatsen for bæredygtig drift og udvikling i softwarebranchen.

KøbenhavnBæredygtig drift og udvikling er rykket op på dagsorden hos SAP, der med SAP Sustainability Report 2007/2008 sætter fokus på administration af faciliteter, håndtering af affald, vandforbrug og miljøbelastning i forbindelse med forretningsrejser.

SAP Sustainability Report 2007/2008 er selskabets første af sin slags og et vigtigt skridt i SAPs fortsatte dialog med forretningsrelationer om at definere og opfylde målsætninger for bæredygtighed i softwarebranchen.

Med udarbejdelsen af SAP Sustainability Report 2007/2008 har SAP anlagt en holistisk og helhedsorienteret tilgang til bæredygtig virksomhedsdrift, hvor der udover miljøet også tages hensyn til sociale og økonomiske forhold. Rapporten fremhæver målsætninger for SAP inden for kerneområder som ledelse, miljømæssige forhold og sociale hensyn og sætter samtidig fokus på, hvordan selskabets løsninger kan hjælpe andre virksomheder til øget bæredygtighed.

”SAP er i en unik position, når det kommer til bæredygtig udvikling,” udtaler co-CEO hos SAP Léo Apotheker.
”Sideløbende med at sikre at SAPs forretningsgange er sunde, etisk korrekte og med begrænset negativ konsekvens for miljøet, sikrer SAP også andre virksomheder i alle størrelser softwareløsninger, der kan bidrage til en styrket bæredygtighed. Det er en af årsagerne til, at vi mener, at SAP aspirerer til titlen som den virksomhed, der i en global skala er bedst til at håndtere sociale, miljømæssige og administrative udfordringer,” udtaler Léo Apotheker.

SAP ønsker en åben dialog med eksempelvis partnere og kunder i det fortsatte arbejde med at udvikle selskabets politik og målsætninger for bæredygtighed. Selskabet inviterer derfor interesserede til at dele deres syn på selskabets indsats for en bæredygtig udvikling og til at indgå i en dialog med SAP online på https://cw.sap.com/community/sustainability.
SAP har en lang tradition for dialog med kunder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og myndigheder. Selskabet har gennem flere end 35 år hjulpet virksomheder i alle størrelser med effektivt og ansvarligt at optimere og transformere forretningsprocesser ved hjælp af løsninger til Enterprise Ressource Planning (ERP).

”Enterprise Ressource Planning spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at sikre en profitabel og bæredygtig drift for virksomheder i hele verden,” udtaler co-CEO hos SAP, Henning Kagermann.
”SAP stræber efter at maksimere både selskabets pålidelighed som it-leverandør og selskabets ansvarlighed i forhold til egen drift og udvikling. SAP Sustainability Report 2007/2008 er et vigtigt skridt i den fortsatte dialog med ansatte, kunder, investorer, partnere og andre interessenter for at sikre, at bæredygtighed forbliver en topprioritet i alle SAPs aktiviteter,” udtaler Henning Kagermann.

”SAP Sustainability Report 2007/2008 – solution for today … and tomorrow” er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne fra Global Reporting Initiative. Rapporten er tilgængelig på http://www.sap.com/about/sustainability/index.epx.

Yderligere oplysninger
Henrik Rasmussen
Chief Executive Officer
SAP Nordic & Baltics
Email: henrik.rasmussen@sap.com
Tlf. (+45) 39 13 30 00
SAP Sustainability Report 2007/2008 – solution for today … and tomorrow
http://www.sap.com/about/sustainability/index.epx