>

HR-ledere: Sådan tiltrækkes talenter til fremtidens arbejdsmarked

Virksomheder er nødt til at have større fokus på mangfoldighed for at rekruttere og fastholde de bedste talenter. Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse blandt 228 globale HR-ledere udarbejdet
af The Economist Intelligence Unit (EIU) bestilt af SAP-selskabet SuccessFactors.

HR-lederne påpeger i undersøgelsen, at virksomheder i fremtiden er nødsaget til at imødekomme forskelle blandt medarbejdere på tværs af eksempelvis kulturer, kompetencer, værdisæt og målsætninger for at rekruttere de bedste talenter, som kan styrke organisationen og på sigt skabe bedre bundlinjer i virksomhederne. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i rapporten ”Values-based diversity: The challenges and strengths of many”, som er sponsoreret af SuccessFactors, der er en førende udbyder inden for HR-it-systemer.

82 pct. af HR-lederne svarer bl.a., at en strategisk tilgang til at administrere diversitet kan medvirke til at få adgang til en rig talentmasse, mens andre påpeger, at lærings- og karriereudviklingsmuligheder, herunder mentorordninger, er en vigtig strategi for styring af en mangfoldig arbejdsstyrke.

Danmark som foregangsland

EIU-undersøgelsen viser desuden, at der er sket et skift i måden hvorpå organisationer anskuer diversitet, da det i højere grad handler om værdier fremfor demografi. Det betyder blandt andet at forskelle i arbejdsmoral, kommunikationsstil og motivationsfaktorer nu betragtes som aspekter af en mangfoldig arbejdsstyrke. Den tyske softwaregigant SAP er en af de virksomheder, der har stort fokus på diversitet, og selv sætter mangfoldighed som et mål for deres ledere.

“Arbejdsstyrken vil i fremtiden være præget af stor diversitet både demografisk og værdimæssigt. Derfor har HR-lederne sammen med andre ledere i virksomheden et stort ansvar for at skabe et miljø, der tillader at medarbejdere frit kan udtrykke sig for at maksimere deres kompetencer. Hos SAP mener vi, at de nordiske lande, og måske især Danmark, er særligt dygtige til at demonstrere, hvordan mangfoldighed ikke alene skaber en produktiv atmosfære, men også resulterer i styrket innovationsevne,” siger Maj Britt Andersen, nordisk HR direktør hos SAP.

Maj Britt Andersen deltager i dag i konferencen Growing business with different minds – diversity integrated in the strategic leadership agenda, hvor globale ledere fortæller om, hvordan mangfoldighed og forskellighed kan bringe succes til virksomheder.

Om undersøgelsen:

228 HR-ledere fra Europa, Nordamerika, Mellemøsten, Afrika og Asien deltog tilbage i oktober i
undersøgelsen, som er baseret på kvalitative interviews. HR-lederne repræsenterer 19 forskellige brancher.

Rapportens hovedkonklusioner:

80 pct. af de adspurgte HR-ledere er enige om, at der er fem primære fordele ved en mangfoldig arbejdsstyrke. Først og fremmest forbedrer en mangfoldig arbejdsstyrke virksomheders evne til at tiltrække en mere heterogen kundegruppe og dermed skabe succes på mere end ét marked (83 pct.). En strategisk tilgang til mangfoldighedsledelse kan også bidrage med adgang til en stor talentmasse (82 pct.) samt skabe konkurrencemæssige fordele på en række arbejdsmarkeder (80 pct.) for organisationen. Derudover kan teams med stor diversitet producere bedre og mere reative ideer grundet den synergi, der opstår som resultat af modsatrettede remgangsmåder og holdninger (79 pct.) ligesom en forretningsmodel, der integrerer diversitet kan være kilde til vedvarende vækst (78 pct.). 

Undersøgelsen viser imidlertid også en slagside ed en større fokus på mangfoldighed. En stor del af de adspurgte HR-ledere mener nemlig også, at forandringer i arbejdsstyrkens karakteristika ødvendiggør ændringer i HR-strategierne. Det drejer sig primært om den manglende interesse i at forene ens egne værdier med organisationens (57 pct.) samt de forskellige værdisæt, der vil være til stede i en arbejdsstyrke, der inkluderer flere generationer (51 pct.). Det handler ifølge HR-lederne også om en stigende grad af uddannelsesmæssig forskel blandt ansatte (50 pct.) samt Millennium-generationens delvist urealistiske forventninger (47 pct.).

Læs mere om studiet her:

http://www.news-sap.com/new-study-sponsored-by-successfactors-highlights-growing-need-for-hr-strategies-to-fit-diverse-younger-global-workforces/

Læs mere om konferencen Growing business with different minds – diversity integrated in the
strategic leadership agenda
her:

http://img.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/img_server_adm.files/1803_filename_4095.pdf

Læs mere om diversitet og inklusion og SAP:

http://global.sap.com/corporate-en/careers-at-sap/diversity/index.epx

Pressekontakt:

Ellen Vig Nelausen, Communications, SAP Danmark, ellen.vig.nelausen@sap.com; Tel: +45 3913 3234

Claes Lautrup, Burson-Marsteller A/S, claes.lautrup@bm.com, Tel.:
+45 50509491