>

Virksomheder er ikke rustet til fremtidens arbejdsmarked

Virksomheder er i dag vidende om, at fremtidens arbejdsmarked er globaliseret, multikulturelt og fleksibelt. Men de har ingen strategi for, hvordan de skal tackle fremtidens HR udfordringer. De viser resultatet af en global undersøgelse om fremtidens arbejdsmarked – Workforce 2020. Undersøgelsen er gennemført af Oxford Economics, som i samarbejde med softwarevirksomheden SAP har interviewet 5500 topledere og arbejdstagere fra 27 lande, herunder Danmark, om deres syn på fremtidens medarbejdere. 

Fremtidens arbejdsstyrke vil ifølge undersøgelsen være mere alsidig og tænke på tværs funktioner og afdelinger. Virksomhederne skal ifølge arbejdstagerne i undersøgelsen forstå dette og udvikle strategier, der understøtter medarbejdernes uddannelse og læring gennem hele deres arbejdsliv for eksempel gennem samarbejde og videndeling mellem afdelinger. Størstedelen (58 pct.) af danske ledere tror, at de tilbyder ekstra kurser til medarbejderne til udvikling af nye færdigheder og kompetencer, men kun 45 pct. af de ansatte mener, at deres arbejdsplads giver de rette værktøjer til at vokse og udvikle sig. Knap 43 pct. af medarbejderne angiver, at deres virksomhed tilskynder til yderligere uddannelse for at fremme karriereudvikling.

”Når det kommer til at forberede fremtidens arbejdsplads er viden om, hvad der motiverer personer fra forskellige generationer og baggrunde essentielt for at opnå de bedste resultater. Virksomheder skal derfor få en anden forståelse af lederskab i de forskellige organisationer og yde en vedvarende indsats for at give fostre fremtidens ledere, der er i stand til at løfte alle generationers potentiale,” siger Maj Britt Andersen, europæisk HR-chef for SAP.

Nutidens teknologi kan være en stor støtte til analyse af, hvordan talent, rekruttering, personale og uddannelse til HR-afdelinger bedre identificerer kvalifikationskløfter og uddannelsesbehov samt systematisk plejer talenter. Moderne løsninger til samarbejde og løbende læring er også en nem måde at demokratisere viden på.

Generation Y er anderledes- men ikke som vi tror

Ifølge undersøgelsen kan vi Danmark desuden se frem til fem store forandringer, som vil påvirke HR-strategien for virksomheder i fremtiden: globaliseret arbejdsmarked (56 pct.), Generation Y kommer ind på arbejdspladsen (47 pct.), stigende antal kontraktansatte (49 pct.), flere sæsonmedarbejdere (55 pct.) og det bliver sværere at rekruttere ansatte med basale faglige kompetencer (52 pct.).

Selvom de fleste virksomhedsledere i undersøgelsen mener, at den næste generation af arbejdstagere er essentiel for virksomhedsledelse, er der stadig en stor mangel på forståelse mellem aldersgrupperne. For eksempel tror næsten halvdelen af de danske topledere (46 pct.), at Generation Y bliver frustreret over kvaliteten af lederskab, mens det i virkeligheden kun er 4 pct. af de unge respondenter, der er utilfredse. 52 pct. af ledere mener, at Generation Y vil forlade sit job på grund af manglende læring og udvikling, mens det er faktisk kun 6 pct. af respondenterne, der angav, at de kunne finde på at forlade jobbet af denne årsag. I stedet er de vigtigste incitamenter for de danske arbejdstagerrespondenter konkurrencedygtig kompensation (75 pct.), bonus og meritbaseret løn (54 pct.) og uddannelsesprogrammer (46 pct.).

Læs mere om undersøgelsen Workforce 2020:

http://www.successfactors.com/en_us/lp/oxford-economics-workforce-hub-pr.html.

Følg #Workforce2020 og debatter med @successfactors.

For yderligere information kontakt:

Susanne Kapfer, Director Communications, Nordic & Baltics, susanne.kapfer@sap.com, 0046 (0)733 587798

Cathrine Thaning, PR Manager Nordics & Baltics, cathrine.thaning@sap.com, 0047 41681740