SAP lancerer mobil og cloudbaseret budget-app

Som optakt til SAP’s største årlige event, SAPPHIRENOW i Orlando i Florida, lancerer SAP den mobile app RealSpend, der giver realtime adgang til budgetter og omkostninger. Applikationen skal gøre det lettere for medarbejdere, ledere og især finansfunktioner at tage ansvar og agere ud fra et budget i realtime.

I dag er det ofte umuligt for de ansvarlige at få et højaktuelt og faktabaseret billede af virksomhedens budget og aktuelle omkostninger uden hjælp fra økonomiafdelingen. RealSpend kan derfor bidrage til at øge virksomhedens produktivitet og effektivitet, både for selve økonomiafdelingen og den enkelte leder. App’en er et led i SAP’s vision om den ’levende virksomhed’, hvor virksomheder også drives med hjælp fra realtime data på alle niveauer.

SAP RealSpend er baseret på SAP HANA Cloud-platformen (SAP HCP). App’en benytter realtime data direkte fra virksomhedens centrale økonomisystem, og data kopieres ikke. App’en er udviklet i SAP’s eget lab i Potsdam i Tyskland, hvor man bl.a. forsker i, hvordan fremtidens planlægnings- og økonomiløsninger skal se ud.

Læs den engelske pressemeddelelse her.