>

SAP investerer to milliarder Euro i innovation og Internet of Things

SAP har i dag annonceret, at man i løbet af de næste fem år vil investere to milliarder Euro i løsninger baseret på Internet of Things. Målet er at hjælpe både virksomheder og offentlige institutioner med at udnytte det potentiale, der ligger i at benytte smart teknologi i form af sensorer, smart devices og big data.

SAP sætter dermed yderligere fokus på innovation i virksomhedens IoT-løsninger og ønsker at styrke sit økosystem af partnere og startups i IoT-markedet, som forventes at nå en markedsværdi på 250 milliarder Euro i 2020.

”Med de milliarder af enheder, der allerede er forbundet i dag, står vi nu med en unik mulighed for at forandre samfundet, økonomien og miljøet,” forklarer Bill McDermott, CEO i SAP og uddyber: ” Vi vidste, at SAP HANA var dataplatformen, der kunne frigøre Internet of Things. I dag foretager SAP så endnu en investering for at kunne hjælpe vores kunder med at opnå fordelene ved live business”.

SAP IoT: Fra information til indsigter, handling og Live Business

Selvom virksomheder og enheder i den offentlige sektor har større adgang til information og real-time feeds i dag, oplever de ofte, at det er vanskeligt at forbinde informationsstrømmen, fx pga. geografiske udfordringer for teams og større virksomhedsdivisioner. SAP IoT sigter efter at skabe mening og indsigt ud af nutidens enorme mængder big data via IoT-løsninger, der benytter machine learning og kan integreres med kerneapplikationerne i SAP S/4HANA. SAP IoT indeholder løsninger, der både forbinder mennesker, partnere, enheder og det fysiske miljø. Dette giver virksomheder mulighed for at udvide og forbedre deres processer med intelligente løsninger i real-time, så de kan se nye muligheder, opnå operationelle forbedringer og skabe nye forretningsmodeller.

Nye løsninger: Industry 4.0

SAP introducerer samtidig nye Industry 4.0-produkter, der med innovative IoT-løsninger kan hjælpe med at igangsætte kundens digitale strategi:

  • Jump-start-pakken er designet til at hjælpe i forbindelse med opstartsfasen, hvor systemer forbindes og tjener samtidig som grundlag for at kunne overvåge enheders effektivitet og vise indsigter på virksomhedens operationelle niveau.
  • Accelerator-pakken indeholder de ovennævnte elementer og tilføjer samtidig et automatiseret og papirløst produktions-, eksekverings- og kontrolmiljø, som støtter op om planlægnings- og eksekveringsfaser, analyser af performance og mere avancerede vedligeholdelsesbehov. Til begge pakker medfølger SAP Distributed Manufacturing-applikationer til additive manufacturing 3D-print-services. Både jump-start og accelerator er tilgængelige på nuværende tidspunkt.
  • SAP har planer om at introducere den tredje Industry 4.0-løsning, ”Advanced”-pakken, på et senere tidspunkt for at kunne tilbyde avancerede indsigter i produktion, samt machine learning-funktionalitet og predictive analysis på operationelt niveau til kvalitet og vedligehold. SAP arbejder også på IoT-pakkeløsninger til de unikke behov, der findes i hele byer, samt til landbrug og energisektoren.

Globale IoT-laboratorier

SAP har også planer om at etablere faciliteter på forskellige lokationer, som skal samarbejde om Industry 4.0 og IoT med kunder, partnere og startups. SAP’s IoT-laboratorier er tænkt som steder, hvor der skal forskes i og udvikles inden for IoT. SAP har intentioner om at øge sine investeringer inden for konsulentydelser og videndeling med konsulentservices inden for innovation adoption og med IoT universiteter on-site på de nye laboratorier. Der er bl.a. planlagt IoT-labs i Berlin, Johannesburg, München, Palo Alto, São Leopoldo og i Shanghai. SAP’s IoT-labs skal give kunder adgang til ressourcer inden for co-innovation, fx i form af tilgængelige design thinking-eksperter, workshops og interaktive demonstrationer af IoT-relateret teknologi som fx robotter og droner.