>

SAP lancerer værktøj til objektiv rekruttering

SAP introducerer nu objektiv rekruttering for at fjerne alle subjektive faktorer, som kan påvirke ledelsesbeslutninger – fra ansættelser til forfremmelser. Med hjælp fra det markedsledende og cloud-baserede SAP SuccessFactors HCM Suite kan virksomheder verden over undgå subjektivitet i deres beslutningsproces – og på den måde finde de bedst kvalificerede medarbejdere uanset køn og oprindelse.

Teknologien gør os nu i stand til at undgå de fejlslutninger, der kan forekomme i forbindelse med subjektivitet i fx ansættelsesprocesser. Medarbejderes drive og engagement er i høj grad forbundet med følelsen af, at alle behandles ud fra de samme kriterier, hvilket de nye muligheder nu gør virksomhederne i stand til, forklarer Maj Britt Andersen, Vice President HR & Transformation, EMEA & HR Director, Nordic & Baltics i SAP.

Det er i dag en forretningsmæssig og økonomisk nødvendighed at have mangfoldighed blandt medarbejderne. Forskning viser, at en mangfoldig arbejdsplads fører til øget omsætning og større medarbejderengagement. Ifølge konsulentfirmaet McKinsey har de virksomheder, der er bedst placeret i forhold til kønsfordeling, 15 procent større chance for at få en omsætning, der ligger over gennemsnittet i branchen. Hvis virksomheden også har en etnisk mangfoldighed stiger tallet til 35 procent.

Samtidig viser en undersøgelse, som Oxford Economics har udarbejdet på vegne af SAP, at de virksomhedsledere, der arbejder med digital transformation også i stigende grad har etableret mangfoldighedsprogrammer (46 procent mod 38 procent af alle svar). De anfører også oftere, at de mener, at mangfoldighed påvirker virksomhedens kultur i en positiv retning (66 procent mod 47 procent) og økonomiske resultater (37 procent mod 29 procent). Disse digitale ledere rapporterer endnu højere vækst.

For at hjælpe virksomheder med at udvælge de bedst kvalificerede medarbejdere på et objektiv grundlag har SAP SuccessFactors udviklet en række værktøjer:

  • Mangfoldighed og inklusion, E-bog – hjælper virksomheder med at optimere de eksisterende ressourcer gennem hele medarbejderens livscyklus, understøtter deltagelse og giver adgang til bedre design og funktioner, der gør det muligt at finde de bedst egnede medarbejdere. Denne funktion er tilgængelig i dag.
  • Rekruttering – analyse af jobbeskrivelser. Identificerer mulige subjektive formuleringer i jobbeskrivelser, og foreslår også kønsneutrale alternativer. Denne funktion er endnu ikke lanceret.
  • Kalibrering – forbedret kalibrering af SAP SuccessFactors Performance & Goal for at imødekomme den potentielt manglende neutralitet, når det kommer til vurdering af ydeevne og potentiale. Det gøres blandt andet ved hjælp af en app med ni kontrolkriterier. Denne funktion er planlagt til en kommende udgivelse.
  • Mentoring – matcher mentorer og tilpasser kvalifikationer på grundlag af viden og erfaring. Denne funktion er planlagt til at indgå i Q4 lanceringen af SAP SuccessFactors.