>

SAP Connection Discovery til hurtigere og bedre beslutninger i den offentlige sektor

Connection Discovery for Public Services er en ny løsning fra SAP. Løsningen er målrettet ansatte i den offentlige sektor, og skal gøre dem bedre rustet til både at opdage og forudse nødsituationer.

Som plug-and-play applikation skal Connection discovery gøre brugerne i stand til at overskue komplekse situationer, træffe real-time beslutninger og iværksætte de bedst mulige foranstaltninger for at begrænse skader og ulykker.

Integreret data skaber overblik

Ved at opfange mønstre i data og forbundene netværk – network exploration – giver Connection Discovery mulighed for at opfange, evaluere og handle på baggrund af datamønstre og relationer mellem mennesker, objekter og steder i real-time. På baggrund af de tilgængelige data udvikler applikationen brugervenlige og intuitive visualiseringer, der er tænkt til at kunne anvendes i en række scenarier fra nødudrykninger og undersøgelser til ulykkes- og katastrofeberedskab.

Tænkt til at redde liv

SAP Connection Discovery for Public Services kører på SAP HANA-platformen og kan give ét samlet overblik over data fra mange systemer og datakilder. Løsningen indeholder en åben platform, hvor enhver type data kan indarbejdes til at opdage datamønstre i forbundne netværk. Martin Klein, Global Head, Public Sector Industry Business Unit i SAP, forklarer, ”Connection Discovery skaber overblik med et avanceret produkt til enhver , der er afhængig af data i real-time for at bidrage til at redde liv, begrænse ulykker, tracke ressourcer og minimere tab. Applikationen vil skabe overblik over hidtil usete dynamikker mellem mennesker, objekter, steder og begivenheder i mange forskellige scenarier”.