>

Vi har brug for modigt lederskab hvis vi både skal tæmme og omfavne digitaliseringen

Hvad er den største udfordring for virksomhederne i forbindelse med digital transformation?

”Udfordringen er todelt, fordi virksomhederne både skal standardisere og renovere deres eksisterende systemer og samtidig innovere deres forretning gennem digitalisering. Mange virksomheder har i dag en tung it-arv med lag på lag af teknologier. ”Maskinrummet” er måske ikke specielt moderne, og mange er stadig afhængige af batchkørsler og manuel flytning af data og filer. Her er virksomhederne nødt til at automatisere og robotisere for at drive omkostningerne ned gennem jernhård standardisering. Samtidig skal de arbejde kreativt og med højt til loftet for at innovere kundeoplevelsen med brug af nye former for digital kommunikation. Platformen for data skal være ekstremt stramt styret og nærmest fuldautomatisk for at give plads til innovation, som kunderne kan mærke, og som samtidigt er med til at gøre en forskel.”

Har Danmark som nation en lignende problemstilling?

”Ja, vi har som nation en begyndende fornemmelse af, hvor stor en digital transformation vi står over for i de kommende år. Platforme, deleøkonomi og digitalisering har potentiale til at ændre en stribe brancher, vores arbejdsmarked, vores meningsdannelse og Danmarks infrastruktur. Men i den almindelige politiske hverdag diskuterer vi stadig kommaer i Finansloven. Forleden hørte jeg en politiker sige, at samtalen på Christiansborg og samtalen med ens venner om den digitale omvæltning er to vidt forskellige verdener. I nogle virksomheder tror jeg også, at man koncentrerer sig meget om at holde snuden i sporet i en travl, operationel hverdag, selv om man klart ser, at der er store forandringer på vej.”

Hvilke beslutninger skal ledere træffe som er anderledes end tidligere?

”Vi får brug for en gennemgribende forandringsledelse, som vi ikke er vant til. Digitaliseringen går jo nu på tværs af en række afdelinger og funktioner, og derfor udfordrer forandringen eksempelvis it-chefens domæne. Salg, marketing, service, økonomi og HR har jo også en meget stor digital komponent i hverdagen og i den fremtidige målopfyldelse. Det kræver nogle meget skarpe beslutninger om at standardisere og automatisere på en platform. Men virksomheden skal samtidig finde et nyt gear til innovation, hvis den skal bygge på sin arv og skabe en ny stærk digital position. En af nøgleudfordringerne er, at vi skal prioritere at flytte økonomiske ressourcer fra drift over til eksperimenter, som ikke giver afkast i det samme tempo. Jeg ser det som en kæmpe udfordring med alle forandringsledere på dæk!”

Er problemstillingen den samme for små og store virksomheder?

”Nej. De store har flere ressourcer til innovation, men de har også en tungere it-arv, som bremser dem. Deres it-installationer er nogle store hangarskibe at styre rundt med, hvor den lille virksomhed har en lettere bagage. En klassisk SMV-virksomhed har jo nu mulighed for at lægge hele økonomistyringen, logistikken og administrationen i en cloud-løsning, som per definition er meget standardiseret, og så kan de lige som opstartsvirksomheder bruge hjernerne på innovation. Deres svaghed er, at de måske ikke har kritisk masse til at innovere og mangler ressourcer. Her er samarbejde i netværk med kunder, partnere og konkurrenter en nøgle til innovation.”

Hvad kan politikerne gøre for at fremme problemløsningen?

”De kunne samle sig på tværs af det politiske spektrum og lave nogle målrettede satsninger inden for nøgleteknologier som machine learning, robotics eller internet of things, så vi udvikler og tiltrækker viden på disse områder. Satsningen bør både involvere stat, universiteter og virksomheder. I forhold til den offentlige sektors egen it-drift vil der helt sikkert også være meget at hente på at samle og standardisere med platforme for data. Her ligger nogle besparelser og venter, og samtidig kunne den danske velfærdsmodel gå forrest globalt set med digitale koncepter for dialogen med borgerne. Ligesom i virksomhederne har vi brug for modigt lederskab, hvis vi både skal tæmme og omfavne digitaliseringen!”