>

CFO’en som sandhedens vogter

Har vi brug for én sandhed i virksomhederne?

”Ja, det har vi. Jeg kan godt se, at det lyder lidt uniformeret og totalitært at tale om én sandhed, men der er visse debatter, som ikke tjener noget formål, og så er der nogle diskussioner, som man skal føre hele tiden. Et ledelsesmøde og virksomhedens handlekraft kan blive lammet, hvis man ikke har fakta på plads. Hvis lederne sidder med hver deres sæt af fakta og slår hinanden i hovedet, så sker der jo ikke nogen fremdrift. Økonomifunktionen har et voksende ansvar for at datagrundlaget er på plads, så ledelsen samlet set er enige om situationen og kan bruge tiden på at diskutere fremtid og prioriteringer. Når vi nu har så mange data, og vi får dem i et stadig højere tempo, så vokser betydningen af en slags ”sandhedens vogter”, som skaber et harmoniseret og struktureret sæt af fakta.”

Hvordan ændrer økonomifunktionen sig?

”Økonomifunktionen er på slankekur i disse år. Det samme eller et reduceret antal medarbejdere håndterer en voksende omsætning og opgavebyrde. Effektiviseringen opstår for det meste gennem en voksende automatisering og en voksende standardisering af en række forretningsgange. Her ser jeg et af de gode argumenter for, at det netop skal være CFO’en som opbygger virksomhedens samlede ”sprog”, som definerer hvad en kunde er, hvad omsætning er, hvad lønsomhed er og så videre. Denne begrebsgymnastik er nøglen til at skabe et solidt og entydigt datagrundlag. Det giver hurtighed, når man vil synliggøre virksomhedens resultater, og det giver mulighed for hurtigere og bedre analyser.”

Har økonomifunktionen en god business case til at forbedre økonomistyringen?

”Ja, det har den teoretisk set, men i praksis skal der mere til. Typisk vil virksomheder hellere investere i innovation og digitalisering vendt direkte mod toplinjen og kundeoplevelsen, og så kan CFO’ens dagsorden have svært ved at trænge igennem. Nye krav fra myndighederne – eksempelvis EU’s persondataforordning eller nye regnskabsregler – kan give vind i sejlene til en oprustning af økonomisystemerne. Det er også et ret klart mønster, at virksomheder med en klar vækststrategi gerne vil have en solid økonomistyring, som hurtigt giver indikation på om en aktivitet er lønsom eller ej. Et velfungerende kompas er vigtigt, når man rejser med højt tempo.”

Bliver CFO’en selv outsourcet, når teknologien spiller så stor en rolle?

”Den tendens ser jeg ikke. Tværtimod er der mange økonomidirektører, som fortsætter som topledere. Det kræver, at CFO’en har udfyldt rollen som en sparringspartner for den øvrige forretning og tilfører ledelsesmæssige visioner. Den meget revisor-prægede profil med vægt på at styre virksomhedens bogføring hører nok mere fortiden til. Software egner sig jo især til de meget regelstyrede og eksakte processer, og her kan man meget bedre automatisere og standardisere.”

Hvordan ser bestyrelsesmødet ud om fem år?

”Ja, vi ser jo allerede nu en meget hurtigere og mere effektiv udnyttelse af data. Det er slet ikke nogen vild vision, at man sidder på et bestyrelsesmøde og laver ”hvad-nu-hvis-analyser” sammen. Altså at bestyrelsen arbejder med data under selve mødet. Hvordan vil det her scenarie se ud, hvis dollarkursen stiger 20 pct? Beregninger, som man tidligere skulle bruge uger på at få frem, kan man nu realistisk set skabe på sekunder. Helt enkelt er det ikke, for det kan kun ske, hvis data er samlet og struktureret, og man arbejder med de nyeste softwareteknologier. Mange virksomheder har reelt en ret sammensat portefølje af it-systemer, fordi en koncern opstår gennem opkøb og udvidelser. Men det er der også løsninger på, så om tre til fem år vil online-analyse i bestyrelseslokalet være hverdagskost. Jeg forventer også, at man langt bedre kan arbejde med at se ind i fremtiden og kvalificere sin planlægning og strategiproces. En it-stærk CFO som sandhedens vogter er et godt udgangspunkt for at komme derhen.”

 


Christian Pedersen, Nordic CFO, SAP.