>

Data Redder Liv: SAP sundhedsdataplatform kan hjælpe til at forebygge og behandle cancer

Danmark har, bl.a. på grund af CPR-registret, nogle af verdens bedste sundhedsdata. Data er imidlertid spredt i vidt forskellige databaser, og det er medvirkende til, at potentialet for brug af sundhedsdata i Danmark langt fra er realiseret.

SAP er en del af partnerskabet Data Redder Liv, som tirsdag den 8. maj var samlet i Børssalen for at præsentere tre løsninger til, hvordan adgang til og anvendelse af sundhedsdata kan forbedres til gavn for patienter, borgere og samfund.

Copenhagen Healthtech Cluster står bag partnerskabet, der består af 25 offentlige og private aktører, som de seneste måneder har siddet i en række forskellige arbejdsgrupper.

Arbejdsgruppe med fokus IT Sikkerhed og Platforme

SAP er med i den arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med IT Sikkerhed og Platforme. Én af SAPs cases på håndtering af sundhedsdata hedder CancerLinQ (Cancer Learning Intelligence Network for Quality).

CancerLinQ er en hurtiglærende sundhedsdataplatform til cancer. Den bruger SAPs Connected Health- platform til sikkert at forbinde og effektivt analysere anonymiseret data fra cancerbehandlinger fra mange forskellige datakilder.

CancerLinQgør det muligt for onkologer at dele viden og hente informationer om patienter og behandlinger med det samme. Data, der inkluderer kliniske, personlige, medicinske, sociale og forskningsrelaterede data, accelererer udviklingen af medicin, terapi, diagnose tests og redskaber. Derved muliggør CancerLinQ en forbedret forebyggelse, diagnose og behandling baseret på stærke analyser med brug af patientdata.

Pressemeddelelse fra Data Redder Liv og Copenhagen Healthtech Cluster

Use case på dansk om CancerLinQ