>

Teknologi forstås ikke isoleret

Fem spørgsmål og svar fra Thomas Madsen, leder, SAP Experience Center Copenhagen om hvordan vi får greb om de teknologiske muligheder med kunstig intelligens og avanceret software?

Data og teknologi sætter meget dagsorden i virksomhederne, men er vi mennesker egentlig gode til at forstå den?

”Både ja og nej. Vi er ret hurtige til at gå efter fordelene, som software og data kan give os som individer. Omvendt har vi noget sværere ved selv at forestille os, hvordan avanceret og intelligent software kan ændre vores egen arbejdsplads. Da vi for ca et halvt år siden åbnede SAP Experience Center var jeg i tvivl, om vi egentlig kunne skabe et miljø, som viser perspektiverne ved brug af f.eks. kunstig intelligens og udnyttelse af data i realtid. Nu kan jeg se, at vores forståelse vokser, når brugen af data sættes i sammenhæng med noget konkret, vi kan relatere til. F.eks. giver en lille model-fabrik på et bord en rigtig god ide om, hvordan man kan indsamle data i den ene ende og fuldautomatisk producere, pakke og levere et produkt i den anden ende. Det minder om et elektrisk tog fra vores barndom, men det viser kraften i skræddersyet, individualiseret masseproduktion.”

Hvilke eksempler virker bedst for os?

”Umiddelbart reagerer alle positivt på at lade sig ”affotografere” af et stykke software, som derefter foreslår en bestemt tøjstil eller bestemte produkter. Det appellerer bare, fordi det sender et lille teknologisk gys gennem os. Men mange ledere og beslutningstagere er jo også meget interesseret i at få greb om, hvordan en data-intensiv fremtid ser ud på deres forretningsområde. Og det vil sige, at de spidser ører, når man nærmer sig en pejling af, hvad intelligent software kan gøre for økonomi, indkøb, produktion, logistik, administration, salg eller marketing. Kan vi spare 15 pct. på vores fakturahåndtering, hvis kunstig intelligens matcher indkomne betalinger med indkøbsordrer? Kan vi minimere lagerbinding ved at lade software supplere op på butikshylderne?”

Hvor vigtig er formidlingen i forhold til virksomhedernes brug af data?

”Jeg tror, at den er meget vigtig, fordi vi står i en brydningstid. Næsten alle er enige om, at store forandringer er på vej, men de færreste har en konkret ide om, hvordan og hvornår forandringen vil komme. Hvis teknologi som kunstig intelligens og robotter i stadig højere grad løser opgaver for os, hvad har det så af betydning for vores organisationer og vores arbejdsliv? Vi har simpelthen brug for en stor samtale om, hvordan disse forandringer skal ske, så teknologien bidrager mere positivt end negativt for vores samfund og for vores virksomheder.”

Hvordan skal man som leder bære sig ad med at styre den teknologiske udvikling?

”Der er to veje at gå, og de udelukker ikke hinanden. Den ene er at sigte efter månen og lave den store disruption, og den anden er at tage små skridt i retning af at forbedre og optimere med brug af data. Kunsten består i at super optimere sine nuværende forretningsprocesser samtidig med at man også gentænker forretningsmodeller og prøver forskellige ideer af. Det giver erfaringer, og vil give organisationen et stadig mere frigjort og kreativt forhold til at tænke på at udnytte de digitale muligheder til forbedringer. Jeg ser et rigtig stort potentiale ved at tænke interne og eksterne data sammen med en lang række kørende forretningsprocesser.”

Hvordan ser du danskernes styrker og svagheder i forhold til datarevolutionen?

”Vi er jo på en rejse, ligesom så mange andre. Vi har ikke den globale skala, som præger Silicon Valley og Kina i disse år, men vi har omvendt en relativt homogen befolkning, som er vant til digitalisering. Globalt set har Danmark et højt teknologisk niveau, og jeg tror også, at vi vil være gode til at integrere de nye datamæssige forandringer. Vores samfundsmodel gør os muligvis velegnede til at håndtere de åbenlyse problemstillinger omkring privatliv, demokrati og fordeling af velstand, som følger i kølvandet på den digitale transformation. Vi kan gøre os håb om at en høj grad af tillid til hinanden vil give danskere en god forståelse og en vis enighed om digitale forandringer.”

Thomas Madsen, Leder af SAP Experience Center Copenhagen.

Publiceret på Finans.dk den 9. maj 2018 under overskriften: Fem spørgsmål og svar om ledelse: Teknologi forstås ikke isoleret.