>

Digitaliser med tillid i den finansielle sektor

Hvilke trusler og muligheder medfører digitaliseringen i den finansielle sektor, og hvordan kan man arbejde med digital transformation i banker, pension og forsikring? Det svarer Jesper Illum, Nordisk chef for bank og forsikring, SAP på.

Hvordan sætter teknologien sit præg på ledelsen i danske banker, pensionskasser og forsikringsselskaber?

”Finansielle virksomheder har af gode grunde et meget højt digitalt niveau, fordi kerneydelsen i sig selv er information og data. Men samtidig ser jeg en meget stor erkendelse af, at der sagtens kan komme store og fundamentale forandringer drevet af teknologien i nær fremtid. Innovationen kommer givetvis til at accelerere inspireret af internationale tendenser og måske ligefrem drevet af globale giganter. Men der hersker også en del forvirring, når det kommer til at investere her-og-nu. Alle tror, at digitaliseringen vil ændre markedet, men det er bare svært at spå om, hvordan det vil ske. Fintech er en ny kategori af opstartsvirksomheder, hvis formål er at skabe forandringen, mens de traditionelle aktører er noget mere tilbageholdende.”

Er digitaliseringen en trussel eller en mulighed for den danske finanssektor?

”Robothøjttalere som Alexa fra Amazon varsler om, at vi snart taler til internettet, og derfor vil vi også inden længe forvente at kunne tale til vores bank på samme måde. Hvis det betyder, at bankerne mister platformen for vores bankkontakt, så er det en trussel. I dag har de fleste af os forladt filialerne, men vi ordner stadig vores bankforretninger i bankens netbank eller mobilbank. Men måske kommer vi til meget mere frit at vælge vores platform for bankrelationen, og for bankerne kan det betyde mistet kundekontakt og mistet kontrol. Omvendt kan man som virksomhed inden for bank, forsikring eller pension også udnytte sin etablerede styrke og udbygge kunderelationerne gennem data. Det kræver noget risikoappetit og en vildskab, som man normalt forbinder mere med iværksættere end pengeinstitutter.”

Hvordan kan en bank komme tættere på en erhvervskunde?

”Ja, hvis jeg skulle skyde fra hoften, så synes jeg, at der ligger nogle perspektiver i at udbygge relationerne mellem banken og virksomhederne. Som kunder skal virksomheder jo dele en masse data om deres forretning for eksempel for at få et lån. Denne databank kunne udbygges som en transparent adgang direkte til økonomisystemet i virksomheden. Overfor mindre virksomheder kunne banken drive selve økonomisystemet, og over for den større virksomhed kunne banken yde en langt mere proaktiv service inden for eksempelvis likviditetstyring. Men det fordrer en udstrakt grad af tillid, og det vil ændre de klassiske spilleregler for forholdet mellem bankerne og kunderne, og netop tillid og kendskab er jo nogle af de eksisterende styrkepositioner, som man ikke bare kan kopiere og levere fra Silicon Valley.”

Er fintech en fordel for den etablerede del af finanssektoren?

”Nye regler betyder, at bankerne skal åbne op for deres data. ”Open banking” er et aktuelt buzzword, og det går ud på, at bankerne skal kunne dele kundens data, hvis de bliver bedt om det. Her ligger en enorm chance for de fintech-virksomheder, som gerne vil levere nye digitale serviceydelser i finansområdet. Faren for de etablerede aktører er, at de måske bare forærer data væk, mister kundekontakt og udhuler deres egen forretning. Omvendt kan man også sagtens forestille sig, at innovationen fra fintech-miljøerne vitaliserer den danske finanssektor og giver den digital modstandskraft mod globale aktører. Jeg ved, at det er noget, som man bruger en del ledertid på i sektoren, fordi man løbende må overveje selv at komme på banen og bruge sine data til nye kundevendte løsninger.”

Hvad kan finanssektoren lære af Facebook-skandalen?

”Hvis vi ude i virksomhederne får det indtryk, at nu bliver der sat en stopper for datagiganter som Facebook, så tror jeg at man luller sig selv i søvn. Kraften og væksten i de globale tech-virksomheder skal man ikke undervurdere. Samtidig kan man jo roligt slå fast, at EU’s nye regler og Facebook-sagen understreger, at værdien af data nu er på dagsordenen både politisk og markedsmæssigt. I vores egen innovation som virksomheder må vi tage bestik af den udvikling, for det må ikke koste kundernes basale tillid til os, at vi arbejder med data. Tværtimod, så skal man gøre sig stor umage med at fordele værdierne af en digital løsning. Det synes jeg, at man kan lære af den verserende sag.”


Jesper Illum, Nordisk chef for bank og forsikring, SAP.