>

Nye generationer skal ruske op i virksomhederne

Fem spørgsmål og svar om ledelse. Digital transformation kræver et nyt tankesæt, som gør op med business-as-usual og dogmet om best practice.

Hvorfor er de unge en nøgleressource i virksomhederne?

”Vi står over for nogle meget store forandringer på vores arbejdspladser. Forandringen er drevet af teknologi i form af software og data. Det betyder at repetitive opgaver, beslutninger, sorteringer og prioriteringer på en lang række områder bliver ordnet af software. Det gælder alle brancher og hovedparten af vores jobs. Vi skal arbejde sammen med og forstå softwarerobotter af forskellig slags. Disse forandringer skal drives, forstås og videreudvikles, og det kræver altså mere end traditionel faglighed. Langt de fleste organisationer er slet ikke gearet til den innovation. Unge, nye og uspolerede hoveder kan langt bedre stille de skarpe spørgsmål og lede efter en anden måde at gøre tingene på. De er “født” ind i en verden, hvor man udnytter de digitale muligheder først, og vi har netop brug for next practice og ikke best practice. Det kan ungdommen hjælpe os med.”

Hvad kan virksomheder gøre helt konkret?

”Det helt afgørende er, at man som ledelse og organisation forstår og indretter sig på at skabe denne innovation. Det kræver noget andet end business-as-usual. Derefter kan det tage mange former. Hos os har vi hvert år 200 studerende på ”mini-semester” om innovation ved siden af deres studier. Uanset om de kommer med et studie af it, ledelse, økonomi eller noget fjerde, så hælder vi praktiske forandringsudfordringer i hovedet på dem. Vi sender dem en tur rundt i vores verden af teknologi, så de ser, hvad vi og vores kunder slås med. De lærer noget om innovationsmetoder, og de ser, hvordan man arbejder i det virkelige liv. Det er tværfaglighed frem for grundfærdigheder, og det handler om at styrke den kritiske tænkning og om at navigere i en foranderlig verden med meget få facitlister.”

Hvorfor skal der ruskes op i vores nuværende organisationer?

”Graden af forandring er meget stor. For langt de fleste virksomheder står det klart, at de planer vi lægger med best-practice-tænkning ikke længere garanterer det ønskede resultat. Vi har behov for at gentænke forretningsprocesser med indlejret intelligens, og denne next practice kan eksempelvis sammentænke marketing, salg og service og skabe nye gode kundeoplevelser. Men den kommer ikke af sig selv. Virksomheder har brug for at ruske op i sig selv, arbejde sammen med andre, skabe innovationsteams og udvikle nye ideer. Alternativet er at skærme sin nuværende forretning mest muligt og håbe på, at andre ikke får øje på den. Det er for defensivt og perspektivløst. Unge talenter vil også meget hellere udvikle morgendagens tilgang end kæmpe løs i en nedadgående spiral.”

Hvordan kommer alle de eksisterende medarbejdere med på vognen?

”Svaret er, at vi får brug for meget mere uddannelse i løbet af vores arbejdsliv, end vi har været vant til historisk. Virksomheder får interesse i, at fleksibiliteten vokser, og at man som medarbejder hælder mere viden og nye kompetencer på løbende. Når samfundet forandrer sig hurtigere og hurtigere, og robotter og software løser stadig flere opgaver, så skal vi alle sammen være i stand til at flytte os videre. Forståelse for forandring, empati med andre mennesker og sejhed til at klare det nye bliver helt afgørende. Vores arbejdsliv vokser jo i antal år, og det vil sige at den enkelte måske skal gennem flere ”karrierer” i sit liv. Vi får brug for en vekselvirkning mellem uddannelse og arbejde.”

Bør digitaliseringen føre til en forandring af vores uddannelsessystem?

”Ja, vi får brug for at udvikle os væk fra den model, at først bliver man uddannet, og så bruger man den lærte kompetence i sit arbejdsliv. Sådan spiller klaveret bare ikke længere. Rent hypotetisk kunne jeg sagtens se en model, hvor man brugte 20 pct. af sin arbejdstid på træning og uddannelse. Måske får man som mellemleder et intensivt læringsforløb på tre måneder om machine learning, og så arbejder man med i nogle konkrete projekter herefter. Men universiteterne er jo slet ikke gearet til dette, og vi har meget ringe tradition for en løbende vekselvirkning mellem uddannelse og arbejde. Det får vi brug for at etablere, og virksomhederne kan sagtens tage flere initiativer i den retning. Det gælder ikke kun i it og ledelse, for medarbejdere i produktion, service og distribution bliver jo også i meget høj grad påvirket af den nye teknologi.”


Svarene kommer fra:

Af Jesper Schleimann, nordeuropæisk direktør for innovation, SAP