>

Digital transformation kræver et nyt tankesæt, som gør op med business-as-usual og dogmet om best practice. Vi har brug for next practice og det kan ungdommen hjælpe os med siger Jesper Schleimann, nordeuropæisk direktør for innovation, SAP