>

Digital bro over tillidskløften

Topmødet i Davos satte en mere bæredygtig og human globalisering på dagsordenen. Digitaliseringen er både en del af problemet og en del af løsningen.

Bæredygtighed og positiv effekt på samfundet er vigtigere end bundlinje. Det var konklusionen i Deloitte’s aktuelle undersøgelse blandt 2000 topledere, som blev refereret af CEO Anders Dons i Børsens kronik 23. januar. Siden har World Economic Forum i Davos sat tyk streg under samme problemstilling. Jeg forlod selv alperne med fornemmelsen for en akut tillidskløft mellem etablerede institutioner og store befolkningsgrupper. Globaliseringen har skabt politisk uro og vaklende sammenhængskraft, og derfor stiger presset på virksomhederne for at arbejde for et godt formål og tage et socialt ansvar.

”Globaliseringen har fået en forkert smag. Vi skal sætte mennesket i centrum. Vi skal sikre, at teknologien giver menneskene fordele, og at alle får del i fremgang og velstand.” Sådan omtrent sagde Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesmedlem i World Economic Forum. På den ene side er teknologien givetvis med til at accelerere nogle forandringer, der skaber politisk uro. Ekstrem rigdom koncentreret hos få personer, enorme og hurtige indvirkninger på mediebilledet og voldsomme skuldertacklinger til demokratiske beslutningsprocesser er blandt de mest oplagte negative konsekvenser. Men samtidig rummer digitaliseringen en positiv forandringskraft, som heldigvis også var repræsenteret i Davos.

Vi skal lytte mere

En af de uforudsete konsekvenser af de mobile, sociale og digitale teknologier er, at menneskers og virksomheders evne til at udtrykke sig er vokset langt hurtigere end beredskabet til at lytte og samle feedback. Enhver institution kan kommunikere hvad som helst til deres målgrupper. Vi bruger video, billeder, opdateringer og emojis til at udtrykke os, og vi monitorerer med en forholdsvis kølig metrik, hvordan budskabet når hundreder, tusinder eller millioner af modtagere. Men hvordan reagerer mennesker, medarbejdere og kunder egentlig på denne storm af budskaber? En af årsagerne til den globale tillidskløft ligger her. Verdens ledere skal tydeligvis fokusere på klima og bæredygtighed. Vi skal adressere ulighed, når den viser sig mellem rig og fattig, mellem lokalt og globalt og mellem køn, racer og religion. Vi skal have modet til at lytte med langt mere præcision og detaljerigdom, og de digitale teknologier er mere end velegnede til det formål.

Tag action nu

Disse spørgsmål er ikke kun en hovedpine for regeringer og for topledere på et Davos-topmøde. Enhver leder kan selv tage action og fokusere på at bygge en bedre bro mellem virksomhed og omgivende individer. Broen over tillidskløften bygges også lokalt her-og-nu ved at sætte mennesker først. Vi lever i en oplevelsesøkonomi, hvor 7 milliarder forbrugere er i førersædet som aldrig før. Den enkeltes oplevelse driver adfærd, loyalitet og tilfredshed. En lang række andre faktorer end pris indgår i vores købsbeslutninger, og vi bakker op om signalerede værdier, som afspejler vores følelser og holdninger. For at agere på denne bane skal virksomheder folde de digitale lytteapparater ud mod kunder, medarbejdere og alle andre. Værktøjskassen er nu fyldt med avanceret værktøj, som før var reserveret til de globalt set mest avancerede politiske kampagner. Vi har langt mere end spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppen at gøre godt med. Vi har brug for en langtrækkende dataunderstøttet kulturel transformation, som gør mennesker på indersiden af organisation lydhør overfor mennesker udenfor. Den individuelle feedback skal bruges til en konstant forbedring af oplevelsen af organisationen.

Europæisk mission til månen

I Davos hæftede jeg mig ved samtalen om behovet for et europæisk ”moonshot” inden for datadreven teknologi. Vi ser Kina og USA føre an inden for kunstig intelligens, men Europa kan spille en afgørende rolle med menneskevenlig AI og inkluderende innovation. Det kræver ambition og risikovilje, hvor vi kan lære en masse af Silicon Valley. Vi skal i overført betydning også turde at lancere en ekspedition til månen, men vi skal gøre det på en langsigtet bæredygtig måde.

Jeg tror faktisk, at Danmark har meget at bidrage med, når vi i praksis skal bygge den digitale bro over tillidskløften. Som statsministeren sagde det forleden i forbindelse med det afsluttende møde i Disruptionrådet, bygger andre lande mure og går på gaden i gule veste, mens vi i stedet fører en samtale på trods af vores forskelle. Den tilgang til digital transformation og disruption bør danne skole, og derfor undrer det mig ikke, at Danmark gang på gang var oppe på lystavlen i Davos.

Jesper Schleimann, Digital Transformation Officer, SAP EMEA North