>

SAP viser hvordan arbejdet med bæredygtighed bidrager til forretningsresultaterne og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

SAP har for første gang valgt at præsentere en integreret årsrapport som tydligt viser hvordan arbejdet med bæredygtighed bidraget til forretningsresultaterne. I ”SAP Integrated Report 2018” beskrives og beregnes hvordan sociale, miljømæssige og økonomiske faktorer relaterer til hinanden og hvordan SAPs arbejde med bæredygtighed skaber egen værdi samt værdi for kunders og partners aktiviteter. For første gang måler SAP også hvordan man bidrager til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGs – Sustainable Development Goals).

SAP har valgt at tænke nyt omkring definering af mål og måling af bæredygtighed. Den nye måde at rapportere på betyder, at virksomheden kan styre sine bestræbelser på at øge bæredygtigheden på en mere effektiv måde. Samtidig bliver SAP mere gennemsigtig både for medarbejdere, kunder og partnere – et krav, som kun vil stige i fremtiden.

Udover de økonomiske resultater har SAP siden 2012 rapporteret på sociale og miljømæssige aktiviteter i en integreret årsrapport. Siden 2014 har SAP desuden beskrevet ikke-finansielle indikatorer som arbejdsmiljø, medarbejderengagement, CO2 emissioner og deres indvirkning på driftsresultatet. Noget der nu altså er blevet yderligere skærpet.

Lokal rapport for hvert lands miljøpåvirkning

At engagere medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed er nu blevet en del af SAPs overordnede forretnings- og HR-strategi. Dette understøttes ikke mindst af det faktum, at hvert land nu kan udarbejde sine egne rapporter, der viser, miljøpåvirkningen på lokalt niveau nedbrudt i enkelte områder, hvilket ofte kan være svært for internationale virksomheder.

Et vigtigt element i at øge social bæredygtighed er fokus på kvinder og mangfoldighed. Med programmet “Women In Management” understreger SAP, at investeringer i kvinders personlige udvikling naturligt fører til endnu bedre kompetencer, ligestilling og mangfoldighed. Men derudover øges virksomhedens generelle trivsel, kundetilfredshed, vækst og rentabilitet betydeligt.

SAP har siden 2015 været medlem af ”Global Partnership for Sustainable Development Data”, en organisation hvis formål det er at gøre data fra hele verden mere tilgængelig og dermed understøtte en faktabaseret bæredygtig udvikling.

Klik her for adgang til den komplette ”SAP Integrated Report 2018” (på engelsk)

Klik her for mere information om SAPs arbejde med FNs verdensmål (på engelsk)

Eksempler på hvordan SAP arbejder med bæredygtighed som fremgår af SAP Integrated Report 2018:

  • Social bæredygtighed – SAP arbejder aktivt for en ligestillet og inkluderende arbejdsplads, der tilskynder til mangfoldighed gennem forskellige aktiviteter.
  • Tilgængelighed – Der er gennemført et stort antal aktiviteter som gør det muligt for medarbejdere med funktionsnedsættelse at kommunikere og deltage effektivt i SAPs arbejde og at bruge SAPs løsninger.
  • Autism at Work – I 2018 førte programmet til ansættelse af personer på det autistiske spektrum i 23 forskellige roller, i 13 lande og på 28 kontorer.
  • Tværgenerations mentorordning – Et program, der forbinder SAP-medarbejdere fra forskellige generationer i et netværk med vidensdeling og tværfaglig læring.
  • Business Beyond Bias – Et initiativ hvor SAP har udviklet software, der med hjælp fra kunstig intelligens skal reducere fordomme i forbindelse med rekruttering og personalespørgsmål.
  • Mangfoldighed og inkludering – “Focus on Insight” er et prisvindende uddannelsesprogram, som bidrager til en øget forståelse af vigtigheden af at have ligestilling på arbejdspladser.
  • Miljø – SAPs mål er at blive helt fossilfri i 2025. I 2018 faldt SAPs CO2 emissioner med 5 procent og energiforbruget med 1 GWh, på trods af at antallet af medarbejdere og kunder steg betydeligt.
  • Genbrug – Teknisk udstyr er en af SAPs største udfordringer ang. bæredygtighed. I 2018 steg genanvendelsen af teknisk udstyr med 9 procent gennem salg af funktionelt udstyr samt genbrug af andre materialer.