>

Digitalisering er for usynlig i valgkampen

Valgtrommerne buldrer. Jeg glæder mig over at klima er usædvanligt højt på dagsordenen, men jeg ærgrer mig over, at digitaliseringen er stort set fraværende som selvstændigt tema. Mon Christiansborg reelt er klar til at investere i morgendagens digitale Danmark?

Tilståelse. Jeg arbejder med digitalisering og digital innovation hele tiden, og derfor er jeg fagligt, professionelt og personligt optaget af den digitale udvikling i bred forstand. Mange andre tænker nok slet ikke på de fundamentale teknologidrevne forandringer, der ligger foran os. Vores valg i forhold til at håndtere digitaliseringen får stor indflydelse på vores liv.

Virkeligheden er, at digitaliseringen gennem de sidste årtier har forandret vores arbejdsliv, vores organisationer og vores offentlige rum radikalt. En ustoppelig udvikling, der fortsætter hastigt, når robotter, avanceret software og masser af data ændrer vores jobindhold og erstatter menneskelig arbejdskraft i stort omfang.

Svært at se forskel

Valgkampens emner – velfærd, bæredygtighed, uddannelse og sundhed – er vigtige og reelle, men vi skal bruge teknologi til at understøtte disse dagsordner, hvis de skal give os et bedre samfund. Og den naturlige udvikling af teknologien kan ikke alene få os i mål.

Derfor burde det være muligt at se forskel på vores politikere på emnet digitalisering. Men det er usædvanligt svært at se, hvad de forskellige politiske partier og blokke står for, når vi taler om at få Danmark til at gå forrest med en langsigtet og bæredygtig digital udvikling. Er den langsigtede digitale udvikling slet ikke på valg?

Stor forandring

En af forklaringerne er selvfølgelig, at teknologiudviklingen er global, og mange kan mene, at ’den kommer af sig selv’. Men vi skal aktivt arbejde med alle de effekter som digitaliseringen fører med sig for vores samfund og arbejdsliv. Også fra politisk side. Erhvervspolitisk skal vi arbejde på at sikre, at Danmark kan klare sig i forhold til digital konkurrenceevne og her spiller fremtidens nye kompetencer og ’softskills’ ind, og vi skal tænke dem ind i vores uddannelsessystem. Vores meningsdannelse, værdiskabelse, kulturliv, detailhandel og arbejdsliv er også under kraftig forandring, og det har en masse samfundsmæssige konsekvenser, som vi skal prøve at styre og optimere.

Alle de samme karakteristika gælder for klima-problemstillingen. Den er langsigtet, den er global og den griber ind i alle dele af vores samfundsliv. Og den har efterhånden og langt om længe kæmpet sig ind på midten af den politiske spilleplade. Jeg mener, at vi i Danmark på samme måde skal have digitalisering øverst på dagsordenen.

Teknologiske spørgsmål tårner sig op

Spørgsmålene tårner sig op: Hvordan undgår vi, at teknologien støder større befolkningsgrupper ud af arbejdsmarkedet? Hvordan sætter vi rammerne for en etisk og bæredygtig måde at udvikle, bruge og håndtere kunstig intelligens? Hvordan sikrer vi, at danske virksomheder får mulighed for at innovere og opfinde digitale forretningsmodeller? Hvordan forbereder vi os gennem de næste generationer?

Danmark forrest i bussen

Et samlet og visionært Christiansborg ville kunne positionere Danmark helt forrest i bussen på den her dagsorden, hvor Europa må op i omdrejninger og vise en demokratisk farbar vej som alternativ til USA og Kina. Det kræver et langt træk i et nationalt kompromis, som rækker ud over fire år.

Vi står som nation med en viden og nogle positioner hentet ud af digitale kommissioner og Disruptionråd. Nu skal vi til at handle.

Mange virksomheder har strategisk set også indset, at digitaliseringen sætter en ny dagsorden. De skrider efterhånden også til handling. Det samme har vi brug for fra politisk side. Vi har forstået og analyseret effekterne af digitalisering. Nu er det tid til at handle og investere for at få den bedst mulige effekt ud af forandringen. Derfor ville det være meget produktivt, hvis vi kunne diskutere disse investeringer i løbet af valgkampen.

Kære partier, hvad er jeres plan?

Gitte Winther Bruhn, Presales Manager, SAP Customer Innovation

Denne blog er oprindeligt publiceret i Børsen.