>

SAP og UNICEF går sammen om at styrke den fremtidige arbejdsstyrke

SAP og UNICEF har annonceret et nyt globalt partnerskab der skal bringe kvalitetsuddannelse samt livs-og jobfærdighedstræning til unge i udsatte dele af samfundet. Målet er at få flere unge i kvalificeret arbejde og give dem mulighed for at blive aktive samfundsborgere.

I dag er mere end 1 ud af 5 unge verden over hverken i arbejde eller under uddannelse af nogen art. Mange flere har ingen mulighed for at lære de færdigheder eller tilegne sig den viden der skal til for at få et kvalificeret arbejde samtidig med at det stigende forandringstempo i erhvervslivet stiller større og større krav.

Det 3-årige partnerskab blev præsenteret ved FNs 74. generalforsamling i New York den 25. september og skal bringe virksomheder, regeringer og NGOer sammen om at skabe bæredygtige og inkluderende uddannelsesmodeller, herunder udvikling af standardiserede nationale læringsplaner, arbejdsmarkedsparathedsprogrammer samt fremme forskning der gør det nemmere at matche udbud og efterspørgsel af unge talenter og erhvervslivet.

– Vejen til succes for unge er gennem en kvalitetsuddannelse, der udstyrer dem med de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at passe ind i et moderne arbejdsliv. Nogen af verdens bedste kreative, største entusiaster og mest nytænkende er blandt nutidens unge. Samarbejdet med SAP giver os mulighed for bedre at lytte til de unges ideer om deres fremtid og skabe betingelserne for dem til at kunne bidrage positivt til samfundet og erhvervslivet, siger UNICEFs administrerende direktør Henrietta Fore.

SAP og UNICEFs samarbejde skal hjælpe unge mennesker i Afrika, Asien og Europa, hvor de første programmer starter i Indien, Tyrkiet og Vietnam. Programmet er den del af FN’s Generation Unlimited, et globalt samarbejde, der arbejder for at alle unge mennesker enten arbejder eller er under uddannelse i 2030. Det estimeres nemlig at virksomheder og samfund globalt i 2030 skal være klar til at kunne integrere 2 milliarder unge på arbejdsmarkedet.

– Folk er bekymrede for deres fremtid i et topmoderne erhvervsliv. Virksomheder bliver nødt til at bidrage med værdiskabende initiativer der sikrer at både den nuværende og den fremtidige arbejdsstyrke bliver uddannet uanset alder eller hvor i verden de bor. Sammen med UNICEF vil SAP fokusere på at starte i klasseværelset hvor grundlaget for enhver karriere bliver lagt. Vi vil øge samarbejdet med den offentlige sektor og fokusere på at bygge det bedst mulige uddannelsesprogram for den fremtidige arbejdsstyrke, siger SAPs administrerende direktør Bill McDermott.

Video (1:11 min): Innovation kræver vi alle er med

SAP & UNICEF: Innovation starts with all of us – https://news.sap.com/2019/09/sap-unicef-partnership-innovation-starts-with-all-of-us/

Om Generation Unlimited

Generation Unlimited er et globalt samarbejde, der arbejder for at forberede unge til at blive engagerede og produktive samfundsborgere. Det samler offentlige og private investeringer inden uddannelse og ungdomsbeskæftigelse og engagerer unge indenfor disse indsatsområder ved at skabe kontakt mellem ungdomsuddannelser (gymnasiale og erhvervsskoler) og arbejdsmarkedet og give alle en chance for at trives på arbejdsmarkedet.

https://www.generationunlimited.org/

Om UNICEF

UNICEF arbejder i nogen af verdens værste brændpunkter med at nå de børn der har mest brug for hjælp. I over 190 lande og territorier arbejder vi for alle børn, alle steder for at skabe en bedre verden for alle.

www.unicef.org