>

Grøn målestok skal ind i rapporteringen

Grøn rapportering er i dag for blød, for selvvalgt og for meget marketing. Verden har brug for hårde facts om klimaindsats og klimaaftryk, så vi kan belønne de gode og fravælge de ringe virksomheder. Vi har brug for en grøn bundlinje, som gør klimaindsats til fornuftig forretning og klog kurspleje.

Den økonomiske transparens i erhvervslivet fungerer. Der ruller CEO-hoveder, når omsætning og overskud går tilbage. Kursen falder, når løfter bliver brudt, og omvendt bliver stærke resultater belønnet. Kernen er en hård regulering i form af internationale regnskabsstandarder og lovgivning, og så en omfattende digital infrastruktur i virksomhederne, som matcher kravene til rapportering.

Vi mangler grøn målestok

Kun enorme skandaler på miljø- og klima-området har tilnærmelsesvis samme effekt på værdisætningen som moderate udsving i økonomisk performance. Vi mangler en entydig standardiseret målestok for klimaaftryk og klimaindsats.

Man bliver, hvad man måler, siger en velkendt talemåde. I øjeblikket måler vi pengestrømme i det økonomiske kredsløb, og vi får økonomisk vækst. Samtidig har vi det akutte behov for reduktion af CO2 og for en omlægning til bæredygtige ressourcetræk. Men vi mangler målestokken. Derfor kan vi ikke se forskel på gode grønne ord i årsrapporten og den faktiske, langsigtede indsats for klimaet.

Grønt aftryk hos NNIT og KMD?

En hård grøn rapportering skulle meget gerne sætte tørre tal på klimaindsatsen, så vi kan belønne de klimavenlige aktører i en værdikæde: Når vi vælger hosting skal vi kunne se forskel på CO2-aftrykket hos NNIT eller KMD. Når vi vælger en CRM-løsning bør vi kende den klimamæssige forskel på Salesforce og SAP. Når vi går ind i et strategisk partnerskab må vi vide, om vores partner tager klimatruslen alvorligt, og når vi investerer skal vi have vished for, at vores penge arbejder aktivt på klimadagsordenen.

Man kan selvfølgelig godt blive lidt svedt ved tanken om at opbygge en grøn transparens, som matcher den nuværende økonomiske transparens. Det må nødvendigvis foregå digitalt. Hele transformationen mod morgendagens intelligente virksomhed, som går under betegnelsen den fjerde industrielle revolution giver heldigvis håb. Vi kan prioritere den grønne dagsorden i takt med den hurtige vækst af datastrømme fra maskiner, varer og sensorer, som er ved at transformere produktion og distribution.

Grønne pejlemærker

Markedet har nu gennem århundreder vist sin styrke til forandring. Nye generationer med en svensk teenager i spidsen sætter nu tyk streg under behov for at handle mod klimaforandringen, og markedets muskler skal selvfølgelig sættes til at gennemføre den forandring. Virksomhederne kan tage en aktiv rolle, for viljen er til stede hele vejen fra top til bund. Det kræver, at vi har en målestok i form af globale krav og standarder at leve op til.

Den digitale infrastruktur i virksomheder fungerer allerede nu som ”kompas, radar og kontrolcenter”. Det er vores pligt at udstyre ledelsescockpittet med grønne pejlemærker til at supplere den økonomiske kurslægning. Som individer kan vi hjælpe ved at styre vores egne husholdninger i den rigtige retning med hverdagens forbrugsbeslutninger. Det må ikke tage årtier at sende hangarskibene ud på klimakursen!

Gitte Winther Bruhn, Presales Manager, SAP Customer Innovation

Denne blog er oprindeligt publiceret i Børsen.