>

Indkøb skal give konkurrencekraft

Indkøb er under hastig udvikling fra en rutinepræget administrativ opgave til en værdiskabende del af forsyningskæden. Hvad er de nye krav til indkøbsfunktionen? Svarene kommer fra Jens Hauge Jacobsen, nordisk chef for indkøbsløsninger hos SAP Ariba.

Er hovedformålet med en indkøbsfunktion at spare penge?

”Nej. Det var det måske før i tiden, men vi skal til at definere indkøb på en bredere og mere langsigtet måde. Indkøb af råvarer og underleverancer til produktionen har direkte indflydelse på virksomhedens evne til at levere det rigtige og levere hurtigt. I en tid med stigende usikkerhed – for eksempel med Brexit – hænger virksomhedens time-to-market og dermed kundetilfredshed direkte sammen med indkøbet. En leverance består oftest af en kæde af mange leverancer fra et netværk af virksomheder, og hvis man skal være god til at understøtte sin forsyningskæde, skal man være god til at købe ind. Indkøbschefen bliver i en vis forstand til en Chief Value Officer med strategisk betydning for virksomhedens konkurrencekraft.”

Hvorfor slår netværkstankegangen igennem inden for indkøb?

”Kunder og markeder bevæger sig mere og hurtigere end før, og virksomheder har brug for at være på stikkerne og have tætte relationer til de rette samarbejdspartnere. Virksomhederne kommer også til at bruge e-markedspladser på samme måde som vi kender Ebay, Amazon og Alibaba i vores private sfære. Det er logisk, at virksomheder arbejder tæt og digitalt sammen med kunder og leverandører, og lige omkring indkøbet kan man jo eliminere fejl og spare menneskeligt repetitivt arbejde med en gennemdigitaliseret indkøbsproces. Vi vil se, at nogle virksomheder bliver deres egen elektroniske markedsplads, hvor de udbyder deres opgave og hvor leverandørerne byder ind for at løse den.”

Hvilket ledelsesfokus lægger denne udvikling op til?

”Mange virksomheder anlægger et end-to-end-perspektiv på samarbejdet med kunder og leverandører, hvor de samlet vurderer alle forhold omkring ydelsen. Det handler om meget mere end pris. Eksempelvis ser vi flere virksomheder som digitaliserer mere avancerede indkøbsprocesser med deres leverandører. Det kan være som forecast, lagerbeholdninger hos underleverandører og rullende leveringsplaner, så de med det samme kan melde ind om deres egen kapacitet til at levere. På den måde optimerer man en samlet forsyningskædes evne til at minimere risiko i produktionen, og man sparer ressourcer i form af reduceret lagerbinding. Faktisk kan du vurdere alle omkostninger ud fra en nytteværdi i strategisk forstand, og det er milevidt fra den traditionelle opfattelse af en indkøbsfunktion. I dette perspektiv bliver indkøb en mere strategisk funktion og det bør få indkøb højere op på økonomidirektørens dagsorden, fordi det er afgørende for den samlede værdiskabelse. ”

 

Hvilke kompetencer får man brug for i morgendagens indkøbsfunktioner?

”Ved at digitalisere de mange manuelle rutiner i forbindelse med produktionsplaner, indkøbsordrer, ordrebekræftelser, fakturaer og så videre vil indkøbsfunktionen opleve et skift væk fra operationel kompetence til mere strategisk kompetence, fordi alt det praktiske bliver automatiseret. På længere sigt vil en virksomhed have langt færre operationelle indkøbere, og de vil fokusere bredere. De vil have en analytisk tilgang til valget af leverandører og hvilke dele af produktionen, der kan varetages af underleverandører. Det handler mere om den samlede forsyningskæde og risikostyring end om at håndtere indkøbene.”

 

Er der områder, hvor virksomhederne kan optimere med en mere strategisk tilgang?

”Ja, jeg kan sagtens se værdien i en strategisk tilgang til virksomhedens brug af eksterne konsulenter og projektansættelser. Det er ofte virksomhedens næststørste indkøbskategori efter de direkte materialer, og den kalder på et tæt samspil mellem HR og indkøbsfunktionen. Omkostningerne til konsulenter, vikarer og andre eksterne medarbejdere udgør mange steder op mod halvdelen af den samlede udgift til arbejdskraft. Virksomheder er i dag afhængige af disse eksterne medarbejdere for at udvikle sig og øge konkurrenceevne og innovation. Der bliver vigtige konkurrencefordele at hente på at være god til at finde og indkøbe disse eksterne ressourcer i fremtiden.”

Jens Hauge Jacobsen, nordisk chef for indkøbsløsninger hos SAP Ariba