>

Indkøb med dybere mening: SAP lancerer pris for Bæredygtigt Indkøb 2020

Praktiserer du bæredygtigt indkøb? Anerkendelsen af at virksomheders valg af leverandører og krav til indkøb kan bringe stor værdi langt udover egen organisation og bidrage positivt til miljømæssige, sociale og økonomiske fordele for kunder, borgere og lokal samfund bliver i de kommende år en af hovedprioriteterne for indkøbsafdelingen.

Der lægges i stigende grad vægt på bæredygtighedsfaktorer fra såvel kunder, det bredere samfund og i nogle tilfælde via lovgivning og nye regler. Hvad enten vi taler om kampen mod moderne slaveri, reducering af plastik i havene, klimatiltag eller støtte til udsatte befolkningsgrupper kan kriterierne som virksomheder vælger leverandører ud fra skabe en enorm positiv samfundsmæssig indflydelse. Der er ingen tvivl om at indkøb kommer højt op på virksomhedernes prioriteringsliste fremadrettet.

Med udgangspunkt i et white paper fra SAP Ariba ”Positiv indflydelse på organisationer, samfund og menneskerettigheder – indkøb med dybere mening” introducerer SAP nu en pris for Bæredygtigt Indkøb 2020. I modsætning til andre priser for indkøb fokuserer denne pris udelukkende på bæredygtighed og sætter vidensdeling, samarbejde og deling af gode ideer og oplevelser i centrum. Prisen tildeles individer, virksomheder eller organisationer som lykkes med at skabe mere bæredygtige indkøb og uddeles inden for 6 kategorier:

  • Diversitet i leverandørkæden (f.eks. indkøb fra små og mellemstore virksomheder, fra minoritetsejede firmaer f.eks. med kvindelige eller etniske minoritets ejere, samarbejde med socialøkonomiske virksomheder etc.)
  • Social og samfundsværdi (f.eks. støtte af praktikpladser, lærepladser eller udsatte samfundsgrupper, støtte til skabelse af nye arbejdspladser eller erhverv, mindskelse af langtidsarbejdsløshed, løsninger på lokale udfordringer som støj, trafik etc.)
  • Klimaforandringstiltag (f.eks. reduktion af energiforbrug, CO2 udslip eller skovrydning)
  • Miljø- og naturrelaterede tiltag (f.eks. reduktion af vandforbrug, plastforbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi, beskyttelse af natur og dyrearter etc.)
  • Menneskerettigheder (f.eks. støtte af menneskerettigheder og fair beskæftigelse, bekæmpelse af moderne slaveri, tvangsarbejde eller løndiskriminering etc.)
  • Teknologi (f.eks. anvendelse af teknologi til at identificere problemområder eller til understøttelse af styring af bæredygtighedsaktiviteter med leverandører og distributionskæden)

SAPs pris for Bæredygtigt Indkøb 2020 ønsker at hædre og fremhæve innovative virksomheder og enkeltpersoner på tværs af alle brancher, virksomheder og offentlige organisationer, der driver innovation og opbygger spidskompetencer i at skabe og implementere bæredygtigt indkøb.

Alle (ikke kun SAP, SAP Ariba, SAP Fieldglass kunder) har mulighed for at indstille sig til SAP-prisen for Bæredygtigt Indkøb 2020.

Tidsplan

  • 18. november 2019: der åbnes op for indstillinger
  • 31. januar 2020: deadline for indstillinger
  • 28. februar 2020: Finalister annonceres
  • April 2020: Vinderne annonceres

Hvis du arbejder innovativt med indkøb, ser vi frem til at høre fra dig. Fortæl os om dit bæredygtige indkøbsarbejde, og del din historie med os og andre. 

Indsend din indstilling til prisen her: https://www.sap.com/idea-place/sustainable-procurement-awards.html