>
Hvorfor intelligente organisationer viser vejen til cirkulær økonomi

Hvorfor intelligente organisationer viser vejen til cirkulær økonomi

Hvorfor intelligente organisationer viser vejen til cirkulær økonomi

Af Dan Wellers og Fawn Fitter

Hvis vi definerer intelligens som ”evnen til at lære, udlede, forstå og forny”, giver det i første omgang ikke rigtig mening at bruge ordet om en organisation.

Men helt grundlæggende har en organisation meget til fælles med et menneske. Ledelsen er som hjernen, der tager sig af det meste af tænkningen, og driften er som kroppen, der fortolker og udfører ordrer.

Menneskelig intelligens er resultatet af utallige komplekse, indbyrdes afhængige systemer, som i tidens løb har udviklet sig til at håndtere vores krop og sind og vores komplekse omgivelser.

Virksomheder stræber efter at gøre det samme.

Da SAP Insights forskningscenter undersøgte, hvordan over 2.800 virksomheders klarede sig i oplevelsesøkonomien, skilte en undergruppe af virksomheder sig ud i deres udvikling mod en menneskelignende intelligens. Disse organisationer, kaldet interkonnektorer, behersker evnen til at konkurrere på grund af deres evne til at føle, tænke og respondere på en langt mere menneskelig måde (se rapporten 4 Traits of Experience Economy Masters).

Ved hjælp af intelligente teknologier som maskinlæring og AI indsamler og analyserer de klumper af data om følelser, holdninger og adfærd hos kunder, medarbejdere, leverandører og alle andre, de interagerer med. På baggrund af disse erfaringsmæssige data er de bedre i stand til hurtigt, fleksibelt og intuitivt at reagere på omskiftelige forhold – på samme måde som mennesker.

Det, der er nødvendigt for organisationens modstykke til ægte intelligens – ikke kun teknologi, men oplevelseshåndtering, forretningsprocesser og -modeller, målesystemer, etc. – er endelig ved at falde på plads. Som næste skridt skal organisationer nu sammensætte disse aktiverende komponenter til et system, som skaber maksimal værdi, ikke kun én men gentagne gange over tid.

Udvikling til cirkulære systemer

De fleste organisationer sidder fast i silo-tankegangen. Det er en arv fra den industrielle tidsalders tankegang og organisationsformer. Med en lille informationsmængde, som var vanskelig at dele, gav det mening at bryde organisationen ned i enkle enheder.

Men sådan fungerer mennesker ikke. Vores hjerner og kroppe kommunikerer konstant via feedbacksløjfer, som tilpasser sig selv og sikrer, at hele systemet kører på et meget ressourceeffektivt niveau. Vi bruger og genbruger konstant vores indre ressourcer i et naturligt, cirkulært system.

Den samme håndtering får organisationer via AI og maskinlæring. De er af natur helhedsskabende og samler enorme mængder af data fra hele organisationen og verden udenfor til effektive og brugbare analyser. Organisationer lærer at se, hvor værdi siver ud af systemet, og udvikler metoder til at registrere og optimere disse ressourcer i stedet for at lade dem gå til spilde. Og ikke kun inden for organisationens fire vægge, men også i det større, globale økonomiske økosystem, som de i stigende grad er forbundet med.

Med andre ord er organisationer ved hjælp af systemtænkning og intelligente teknologier slået ind på en uundgåelig vej mod den cirkulære økonomi. Og jo mere intelligente disse organisationer bliver, jo mere bevæger vi os uundgåeligt væk fra en lineær økonomi mod den cirkulære.

Læs rapporten fra SAP Insights forskningscenter 4 Traits of Experience Economy Masters for at få mere at vide om, hvordan man undgår silotænkning og overgår til oplevelsesøkonomien..