>

Kan vi bruge krisen til at afdrage it-gælden?

Corona har sat verden på den anden ende. Nogle virksomheder og deres it-installation er under maksimalt pres, mens andre er gearet helt ned. Ideelt set bør vi bruge ledige ressourcer til at foretage et velrettet indhug i it-gælden.

Mange virksomheder kører – hånden på hjertet – på kernesystemer, som har 10-20-30 år på bagen. Det er i min verden hovedstolen på den ”it-gæld” som langt de fleste betaler dyre afdrag på hver dag.

Isoleret set – og i en mere statisk verden – er det ikke noget problem, for systemerne leverer varen. De gør, hvad de skal.

Problemet ved denne it-gæld er, at virksomhedens manøvredygtighed er begrænset. Evnen til at følge kunder, partnere og medarbejdere skal bygges ovenpå og ved siden af. Når der er mange forskellige systemer, mange tilretninger, mange integrationer og adskillige mere eller mindre velforbundne øer af data, vil virksomhedens forretningsmæssige agilitet blive stækket.

Inspirerende lederskab

Jeg er imponeret over, hvor beslutsomt Danmarks politikere og statsadministration har lukket ned og påført os helt anderledes levevilkår. Det er gået lynhurtigt, og vi befinder os dag for dag og uge for uge i komplet nye situationer. På mange måder et konsekvent og vildt lederskab, som er en verden til forskel fra den normale rolige tilpasning, vedligeholdelse og smøring af velfærdssamfundet.

Noget tilsvarende vil jeg hermed efterlyse i toppen af danske virksomheder. Det kræver modigt lederskab at gøre op med den nuværende it-infrastruktur. Hvor det er til at overskue at lægge et nyt lag på lagkagen eller at tilkøbe en ny isoleret løsning ude på randen, så kræver det sin ledelse at udskifte kernen.

Data er guldet

Visionen skal drive denne transformation. Hvad vil det give virksomheden at data kan bruges, flyde videre og værditilføre i morgendagens infrastruktur? Hvad kan det betyde for kundeoplevelserne? Medarbejderoplevelserne? Distributionskæden? Produktionen? Udviklingen? Partnerskaberne?

Dette lederskab skal være til stede, for skiftet af kerne giver ikke mening, hvis man ikke har ideerne og visionerne til at bruge én samlet kerne. Her er fordelen at data ligger samlet, sikret og klar til brug end-to-end. Hele virksomhedens skat af data klar til innovation, analyse, handling og effektivisering. Kernen skal sætte data fri til at blive brugt. Data er guldet, der kan drive forretningen fremad.

Corona og den slags stress

Det kan forekomme helt vildt for nogen at tænke på skift af it-kerne lige nu.

Mange installationer kæmper med de nye ubalancer, som opstår, når medarbejderne arbejder hjemmefra. Nye værktøjer til fjernarbejde og virtuel organisering flyver ind fra højre og venstre. It-sikkerheden skal lynhurtigt følge med og klare det indre og det ydre pres. Kernesystemerne er måske påvirket af ændret kundeadfærd, og de skal balanceres, og måske skal helt nye distributionsmodeller bankes op af jorden her-og-nu.

Mange CIO’er har rigeligt at tænke på i disse dage.

Men når krisen er ovre, så ville det nu være rart at vågne op i et nyt simplificeret og moderniseret systemlandskab. Hvor én lynhurtig kerne serverer data for hele skoven af applikationer. Måske er kriseperioden tidspunktet, hvor du kan bede de mere eller mindre hjemsendte it-arkitekter om at tegne et skattekort, der kan føre virksomheden hen til dette sted?

 

Af Thomas Madsen, Head of SAP Data Lab Copenhagen in the SAP Experience Center Copenhagen

Denne klumme er oprindeligt publiceret i Computerworld den 1. april 2020.