>

EU-Corona warn app gateway: Vi er gået live!

EU Kommissionen lancerede i dag den europæiske Corona-warn-app gateway. Corona smittesporingsapps fra Tyskland, Italien og Irland arbejder nu sammen hånd i hånd. Andre lande bl.a. Danmark vil snart følge trop.

Med henblik på fuldt ud at udnytte de muligheder, som kontaktopsporings- og varslingsapps giver for at bryde coronavirussets smittekæder på tværs af grænser og dermed redde liv, har Kommissionen på opfordring fra EU-medlemsstaterne oprettet et EU-dækkende system, der skal sikre interoperabilitet — en såkaldt “gateway”. Efter en vellykket pilotfase tages systemet i dag i brug med forbindelsen af den første række af nationale apps: Tysklands Corona-Warn-App, Irlands COVID tracker og Italiens immuni. Disse apps er samlet set blevet downloadet af ca. 30 mio. mennesker, hvilket svarer til to tredjedele af alle downloads af apps i EU.

Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, udtaler: “Mange medlemsstater har lanceret frivillige kontaktopsporings- og varslingsapps, og Kommissionen har i den forbindelse hjulpet dem med at få disse apps til at interagere sikkert med hinanden. Den frie bevægelighed er en integreret del af det indre marked, som gateway-tjenesten fremmer, og den hjælper samtidig med at redde liv.”

Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, tilføjer: “I forbindelse med coronavirusset kan kontaktopsporings- og varslingsapps effektivt supplere andre foranstaltninger såsom øget testkapacitet og manuel kontaktopsporing. Nu hvor antallet af tilfælde stiger igen, kan de spille en vigtig rolle med hensyn til at hjælpe med at bryde smittekæderne.” Når disse apps fungerer på tværs af grænserne, er de endnu mere effektive værktøjer. Vores gateway-system, der tages i brug i dag, er et vigtigt skridt i vores arbejde, og jeg vil opfordre borgerne til at benytte disse apps for at hjælpe med at beskytte hinanden.”

Jens Spahn, Tysklands forbundssundhedsminister, udtaler: “Overalt i Europa stiger antallet af smittede igen. Netop nu gør nationale varslingsapps en reel forskel. For alle smittekæder, der brydes hurtigere takket være en app, bidrager til at inddæmme pandemien. Med den nye gateway-tjeneste forbinder vi apps i hele Europa. På den måde kan kontakter også modtage advarsler under eller efter en rejse til udlandet.”

For at bekæmpe coronavirusset har de fleste medlemsstater besluttet at indføre en kontaktopsporings- og varslingsapp. I alt kan 20 apps, der er baseret på decentraliserede systemer, gøres interoperable via gateway-tjenesten. De kan forbindes til gateway-tjenesten i overensstemmelse med en protokol, der omfatter flere test og kontroller, og efter at hver app er blevet opdateret. Den næste række af apps vil blive forbundet i den kommende uge. Det forventes i den forbindelse, at Tjekkiets eRouška, Danmarks smittestop, Letlands Apturi COVID og Spaniens Radar Covid vil blive forbundet, mens yderligere apps vil blive forbundet med systemet i november. Oversigten over deltagende medlemsstater kan ses på en særlig webside.

Gateway-tjenesten sikrer, at disse apps fungerer problemfrit på tværs af grænserne. Brugerne vil således kun skulle installere én app. Når de rejser til et andet deltagende europæisk land, vil de stadig have fordel af kontaktopsporing og modtage advarsler, både i deres hjemland og i udlandet. Gateway-serveren holder den mængde data, der udveksles, på et minimum. Den vil effektivt modtage vilkårlige identifikatorer og videregive dem mellem nationale apps. Der vil ikke blive behandlet andre oplysninger end vilkårlige nøgler, der genereres af disse apps. Oplysningerne pseudonymiseres, krypteres, begrænses til det strengt nødvendige og opbevares kun så længe, det er påkrævet for at spore infektioner. Det vil hverken være muligt at identificere enkeltpersoner eller spore enheders placering eller bevægelse.

Oprettelsen af denne gateway sker i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som medlemsstaterne er blevet enige om med henblik på at sørge for en sikker udveksling af oplysninger mellem backend-serverne for de nationale kontaktopsporings- og varslingsapps, som er baseret på en decentraliseret arkitektur. Systemet er blevet udviklet og oprettet på under to måneder af T-Systems og SAP og drives fra Kommissionens datacenter i Luxembourg.

For mere information se SAPs globale pressemeddelelse.