>

Digital uddannelsesrevolution er nøglen til fremtiden

I disse dage starter tusindvis af børn og unge på nye uddannelser. Og det er lige stort om du starter i første klasse, 1.G eller 1. semester på universitet, men bliver de nu også klædt på til en digital verden?

Digitaliseringspartnerskabet med Jim Hagemann Snabe i spidsen udkom i oktober sidste år med 46 anbefalinger. Otte af dem handlede om uddannelse og læring under overskriften ”digitale kompetencer gennem hele livet”. Meget passende placeret i afsnittet ”fundamentet for den digitale udvikling”.

Kort efter fortalte rektor for IT-Universitetet om at være nødt til at afvise hver anden kvalificerede ansøger og skære optaget med 5-10 pct. i fremtiden. Helt paradoksalt, da vi står med et hastigt voksende behov for it-specialister.

Men udfordringen rækker langt videre end større bevillinger til videregående uddannelse på it-området. Havde jeg pengene og magten var det netop uddannelse, jeg ville fokusere på, hvis jeg ville bringe Danmark i front på både digitalisering og klimaomstilling.

Vejen ville gå over et opgør med en række myter og vanetænkning:

  • Digital kompetence er en basal nødvendighed. Selvfølgelig skal vi have teknologiforståelse ind i grundskole og alle mulige andre uddannelser, fordi digital dannelse og kompetence ikke kan adskilles fra at være en dygtig håndværker, lærer, leder, pædagog eller jurist.
  • Læring sker alle mulige steder og ikke kun på skolebænken. En flok 15-årige gamere, som lever og ånder digitalt, er deres lærere langt overlegne på visse områder. Det er ikke et problem. Det er en ressource. I virksomhederne arbejder vi med ”reverse mentoring”, hvor ældre kommer i lære hos unge. Det skal vi have mere af.
  • Livslang læring. Teknologiudviklingen accelerer, og vi lever længere. En uddannelse, man færdiggør, mens man er i 20’erne, har ikke syleskarp relevans, når man er i 40’erne. Det er afgørende, at virksomhederne ser meget fleksibelt og strategisk på medarbejdernes løbende kompetenceudvikling.
  • Innovationspresset kræver viden og digital parathed. Både i forhold til klima og velfærd står vi med et stort pres for innovation. Vi skal gøre tingene på en anden måde for at opretholde et højt velfærdsniveau (tænk fx på ældre, børn og sundhed) og for at skabe morgendagens cirkulære økonomi. En essentiel nøgle er en klog og digitalt kompetent befolkning.

Den unge generation rækker ud efter grøn innovation. Det er vores pligt at give dem en digital værktøjskasse. Her og nu kan jeg ikke se noget vigtigere end en digital uddannelsesrevolution.

Af adm. direktør Jørn Bo Jacobsen, SAP Danmark