>

Siemens ja SAP toimittavat Elisalle hankintajärjestelmän

Siemens Osakeyhtiö ja SAP Finland Oy toimittavat Elisa Oyj:lle mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM) -hankintajärjestelmän. Siemens toimii projektissa ratkaisutoimittajana ja SAP lisenssitoimittajana. Aikaisemmat hankintajärjestelmät korvaava kokonaisuus otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2005 aikana koko Elisa-konsernissa. Valmistuessaan järjestelmällä on satoja käyttäjiä.

Elisa kehittää strategista hankintatoimeaan Best Practices -toimintamallien mukaiseksi. Esimerkiksi kilpailutus ja toimittajien hallinta on järjestelmän myötä entistä tehokkaampaa, mikä lisää suoraan operatiivista kustannustehokkuutta ja parantaa strategisen hankintatoimen toteuttamismahdollisuuksia.

“Kyseessä on yksi merkittävistä Elisan kehityshankkeista ja halusimme siihen mahdollisimman luotettavan järjestelmän ja
toimittajan”, kertoo Elisan hankintajohtaja Kauno Mattila. “Kyseessä on moderni järjestelmä, joka tuo mukanaan best
practices -prosessit ja joka integroituu sujuvasti ympäristöönsä. Emme usko, että Elisan hankintatoimessa on mitään niin
erikoista, ettei sitä voisi hoitaa jo hyväksi havaituilla prosesseilla ja tarkoitusta varten kehitetyillä
standardiratkaisuilla.”

Uudistushankkeen myötä Elisan hankinnan ja logistiikan prosessit uudistetaan ottamalla käyttöön Siemensin asiantuntemuksen ja SAP-järjestelmän mukanaan tuomat parhaat käytännöt. Hankinnan ja logistiikan prosessien ja järjestelmien uudistushanke toteutetaan vuoden 2005 loppuun mennessä. Uuden hankintajärjestelmän avulla tuetaan erityisesti prosessi- ja laatukustannusten pienentämistä. Tavoitteena on hankinnan kokonaiskustannusten (TCO) jatkuva pienentäminen toiminnan ja järjestelmätuen kehittämisen kautta.

IT-ratkaisu pohjautuu seuraaviin tuotteisiin: mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM), SAP R/3 Materials Management (SAP MM), SAP Business Information Warehouse (BW) ja SAP Netweaver integraatiotuotteet. mySAP SRM -pakettiratkaisuun perustuva nykyaikainen hankintajärjestelmä harmonisoi nykyisin Elisa-konsernissa käytössä olevat seitsemän hankintajärjestelmää yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikki perustiedot yhdistetään samaan järjestelmään ja erilliset ratkaisut korvautuvat uudella.

“Valitsimme toimittajiksemme SAP:n ja Siemensin, sillä uskomme, että heidän kanssaan pystymme saavuttamaan laadultaan parhaimmat prosessit. Lisäksi vahvat referenssit, kyky kehittää laadukkaita järjestelmäympäristöjä sekä aikaisemmat kokemuksemme SAP:n taloushallinnosta vaikuttivat valintaamme”, Kauno Mattila jatkaa.

“Siemens on aikaisemmin toimittanut Elisalle SAP-sovellustuki- ja käyttöpalvelut, josta saatua kokemusta voimme hyödyntää
hankintajärjestelmän integroimisessa”, sanoo toimialajohtaja Jussi Grönholm Siemens Osakeyhtiöstä. “Suomen vanhimpana
SAP-toimittajana meillä on pitkä kokemus erilaisten vaativien ympäristöjen rakentamisesta, mikä saa jatkoa nyt solmitusta
sopimuksesta. Lisäksi Siemens sitoutuu Elisan prosessikustannusten alentamiseen ja toimintojen jatkokehitykseen.  Projektissa on
eduksi myös syvällinen toimialatuntemuksemme. Siemens on toiminut Suomen televiestintämarkkinoilla jo 150 vuotta ja tehnyt näillä
markkinoilla tiivistä yhteistyötä myös Elisan kanssa.”

“Olemme hyvin tyytyväisiä Elisan kanssa tehtyyn sopimukseen. Elisan SRM-järjestelmä toteutetaan niin sanottuna
ratkaisupakettitoimituksena, joihin SAP panostaa tällä hetkellä voimakkaasti”, kommentoi SAP:n toimitusjohtaja
Dan Ahlstedt. “Elisan päätös osoittaa, että olemme saavuttaneet hyvän markkina-aseman hankintajärjestelmissä ja asiakkaat
luottavat SAP:n tuotteisiin. Sähköisen hankinnan merkitys Suomessa on kaiken kaikkiaan vahventunut viime aikoina. Tämä näkyy
muun muassa jatkuvasti käynnistyvinä uusina hankkeina.”

Lisätietoja:
Elisa Oyj, hankintajohtaja Kauno Mattila, puh. 050 501 4072, kauno.mattila@elisa.fi
Siemens Osakeyhtiö, toimialajohtaja Jussi Grönholm, puh. 010 511 5555, jussi.gronholm@siemens.fi
SAP Finland Oy, toimitusjohtaja Dan Ahlstedt, puh. 010 430 4494, sähköposti: etunimi.sukunimi@sap.com