Berner valitsi SAP:n tulevaisuuden alustakseen

SAP Finland toimittaa markkinoinnin asiantuntijayritys Berner Osakeyhtiölle taloushallinnon ratkaisun, joka luo perustan myös tuleville järjestelmäuudistuksille. Berner uusii samalla myös talousohjauksen prosessit, kuten sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen ja verkkolaskutukseen liittyvät toiminnot. Projekti käsittää Suomen Berner-emoyhtiön järjestelmät sekä Ruotsin tytäryhtiön Gullviks Ab:n liittämisen kokonaisuuteen.

Bernerin helmikuussa aloitettu taloushallinnon projekti kantaa nimeä TalousDesign. Sen tavoitteena on muun muassa parantaa verkottumisen mahdollisuuksia, nostaa järjestelmien valmiustaso halutulle korkealle tasolle sekä tuoda joustavuutta raportoinnin prosesseihin. Projektin myötä uusitaan vaiheittain vuoden loppuun mennessä kaikki taloushallinnon järjestelmät. Tämä pitää sisällään ulkoisen ja sisäisen laskennan, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan sekä Bernerille uutena järjestelmänä henkilöstöhallinnon HR-ratkaisun. Myynnin raportointiosio toteutetaan tietovarastoratkaisun (SAP Business Information Warehouse, BI) avulla. Järjestelmämielessä yksi perussyy uudistukseen oli olemassa olevien järjestelmien vanheneminen.

“Monialayrityksen talousohjauksen täytyy pystyä tarjoamaan sellaiset välineet, joilla kaikki toimialakohtaiset tarpeet tulevat
huomioiduksi”, perustelee Hannu Raiskio, Bernerin hallintojohtaja. “SAP-ympäristöön siirtymisellä pyrimme myös entisestään
parantamaan yrityskuvaamme. Uusilla ratkaisuilla pystymme vastaamaan paremmin sidosryhmiemme toiveisiin ja heidän asettamiin
haasteisiin. SAP-ratkaisulla haluamme myös taata turvallisen kehityksen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Olemme hakemassa
nimenomaan valmiiksi integroitua järjestelmärakennetta”, Raiskio jatkaa.

“Berner on vanha ja perinteikäs yritys ja olemme hyvin iloisia heidän SAP-valinnastaan”, kommentoi SAP Finlandin toimitusjohtaja Dan Ahlstedt. “Taloushallinnon järjestelmien uusiminen näinkin monialaisessa ja perinteikkäässä yrityksessä on haasteellinen projekti, jonka uskomme SAP:n ratkaisuiden avulla onnistuvan tehokkaasti.”

Berner valitsi SAP-ratkaisun tarjouskilpailun perusteella. Tärkeimmät valintakriteerit liittyivät kustannuksiin, aikatauluihin sekä resursseihin ja yritysten kompetensseihin. Järjestelmän käyttöönoton konsulttina toimii BPS Consulting.

Lisätietoja:
SAP Finland Oy, Pekka Hakulinen, puh. 010 430 4438, sähköposti: etunimi.sukunimi@sap.com
Berner Osakeyhtiö, Hannu Raiskio, puh. (09) 134 511, hannu.raiskio@berner.fi

Berner
Vuonna 1883 perustettu Berner Osakeyhtiö on monipuolisesti erikoistunut markkinoinnin asiantuntijayritys, joka vaikuttaa
useilla toimialoilla. Yrityksen edustamia alueita ovat muun muassa agentuuritoiminta, kasvinsuojelu, kosmetiikka, puhtaus ja
hygienia, autot, trukit sekä terveys- ja tutkimusala. Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 219 MEUR ja henkilökunnan
määrä 561.