>

Nordea valitsi SAP:n Basel II -sopimukseen siirtymisessä

SAP on ilmoittanut, että Pohjoismaiden ja Baltian johtava pankkipalveluiden tarjoaja Nordea on valinnut SAP for Banking -ratkaisun siirryttäessä kansainväliseen Basel II -sopimukseen. SAP:n Basel II:ta varten suunnittelema ratkaisu auttaa pankkeja täyttämään lainsäätäjien vaatimukset riskien hallintaan ja pääomaan liittyvässä laskennassa, valvontaprosessien tukemisessa sekä tietokantaan kertyvien luottoriskien laskennassa ja validoinnissa.

Nordea on jo edennyt Basel II -implementointinsa valmisteluissa pitkälle. SAP:n valinnan perusteena oli ratkaisun paras sopivuus Nordean luottoriskistrategiaan. Nordea ottaa SAP:n ratkaisun käyttöön hyödyntääkseen sitä myös prosessien konsolidoinnissa ja standardiraportoinnin edistämisessä. Basel II -vaatimuksiin siirtymisen myötä Nordea kehittää riskienhallintaansa ja tehostaa luottoprosessiaan.

Ohessa kansainvälinen tiedote kokonaisuudessaan: Nordea Selects SAP for Basel II Compliance.

Lehdistökontakti:
Hill and Knowlton, Juhani Lassila, puh. (09) 3486 1204, juhani.lassila@hillandknowlton.fi.