>

SAP avustaa Euroopan komissiota kirjanpidon siirtymäprosessissa

SAP on ilmoittanut Euroopan komission kirjanpidon siirtymäprojektin loppuunsaattamisesta. Sen myötä Euroopan komissiosta tulee ensimmäinen eurooppalainen instituutio, joka noudattaa kansainvälisiä julkisen sektorin kirjanpitostandardeja (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS). Euroopan komissio otti käyttöönsä SAP for Public Sector -ratkaisun. Siirtymäprojektissa kehitettiin Euroopan komission järjestelmää niin, että IPSAS:n vaatimukset budjetoinnin ja kirjanpidon läpinäkyvyydestä kyettiin täyttämään. Tavoitteena on lisätä eurooppalaisten veronmaksajien luottamusta organisaation taloushallintoon. Euroopan komission uusi järjestelmä määrittelee kirjanpidolle tason, jota EU:n jäsenmaiden odotetaan seuraavan.

Ohessa kansainvälinen tiedote kokonaisuudessaan: SAP Assists the European Commission in Accounting Transformation Process.

Lehdistökontakti:
Hill and Knowlton, Juhani Lassila, puh. (09) 3486 1204,
juhani.lassila@hillandknowlton.fi.