>

SAP julkisti tilivuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa

SAP AG julkisti tänään tilivuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa. Ohjelmistoliikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja SAP:n markkina-asema vahvistui. Yrityksen liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 11 prosenttia ja liikevoitto 12 prosenttia.

SAP AG:n ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa, mikä on 11 % enemmän kuin vuoden 2004 vastaavalla ajanjaksolla (2004: 1,6 mrd EUR). Ohjelmistoliikevaihto kasvoi 17 % 434 miljoonaan euroon (2004: 370 milj. EUR).

Tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 12 % 374 miljoonaan euroon (2004: 333 milj. EUR). Käyttökateprosentti oli 21,4 %. Yhtiön nettotulos ja osakekohtainen tulos kasvoivat 11 % 254 miljoonaan euroon (2004: 229 milj. EUR) ja 0,82 euroon osakkeelta (2004: 0,74 EUR/osake).

“Olemme tyytyväisiä voidessamme jälleen kertoa SAP:n vahvasta neljänneksestä”, sanoo SAP AG:n pääjohtaja
Henning Kagermann. “SAP:n jatkuva kasvu kertoo siitä, miten kauas muista ohjelmistoyrityksistä olemme edenneet, ja ero
näyttää kasvavan edelleen. Kärkiasemaamme alalla kuvastaa kilpailijoita parempi selviytyminen, ohjelmistoliikevaihdon
kaksinumeroinen kasvu ja neljänneksittäin kasvavat markkinaosuudet. Vahvuuksiamme ovat keskittyminen innovointiin ja
tuotevalikoiman pitkäjänteinen kehittäminen.”

SAP ei ole muuttanut ennustettaan loppuvuodelle. Yhtiö odottaa vuoden 2005 ohjelmistoliikevaihdon kasvavan 10-12%, pro forma -käyttökatteen yhden prosenttiyksikön ja pro forma osakekohtaisen tuloksen olevan 4,70-4,80 euroa osakkeelta.

Webcast-lehdistötilaisuus 21.4.2005 klo 16:00
SAP AG järjestää lehdistötilaisuuden 21.4. klo 16:00 Suomen aikaa. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä tai nauhoitteena
jälkikäteen osoitteessa www.sap.com/company/investor/.

Lehdistökontakti:
SAP Finland Oy, Sanna Eulenberger, puh. 040 515 5889, sähköposti: etunimi.sukunimi@sap.com