>

Suomalaiset yritysjohtajat korostavat IT:n ja muutokseen sopeutumisen merkitystä kilpailutekijänä tulevina vuosina

Economist Intelligence Unitin (EIU) tutkimus kartoittaa suomalaisyritysten ja julkisen sektorin tulevaisuudennäkymiä vuoteen 2010 saakka. Tutkimus kertoo noin 120 suomalaisen päättäjän tulevaisuuden näkymistä, haasteista ja strategisista painopisteistä. Suomesta saadut tulokset ovat osa maailmanlaaajuista tutkimusta, johon haastateltiin yli 4 000:ta yritysjohtajaa.

SAP:n EIU:lla teettämää tutkimusta varten haastateltiin Suomessa 119 johtotehtävissä toimivaa henkilöä julkiselta sektorilta ja 20:lta eri teollisuudenalalta. Yritykset olivat sekä pk- että suuryrityksiä (37 % yli 350 miljoonan dollarin liikevaihdon omaavia). Tutkimuksen mukaan yritysten toimintaa uhkaavat tulevaisuudessa sekä yritysten yhdentyminen eli konsolidointi että kehittyvien markkinoiden uudet tulokkaat (esimerkiksi venäläiset yritykset). Yhdentyminen oli pahin kilpailu-uhka 53 %:n mielestä ja uudet toimijat 47 %:n.

Menestyäkseen yritykset aikovat jatkossa keskityttyä ydinosaamiseensa (56 %). Myös uusien strategioiden ja liiketoimintamallien nopea omaksuminen on tulevaisuudessa yrityksille merkittävä kilpailuetu. 57 prosenttia tutkimukseen vastanneista yritysjohtajista pitää uusien liiketoimintamallien omaksumista uusia tuotteita kriittisempänä tekijänä. 44 prosenttia vastaajista aikoo erottautua kilpailijoista uudentyyppisillä tuotteilla tai palveluilla. Tämän lisäksi yritykset panostavat joustavuuteen, kustannustehokkuuteen ja nopeaan uudistumiseen pitkän tähtäimen arvoaan kehittääkseen.

“Vuonna 2010 suomalaisten yritysten liiketoimintamalleihin vaikuttavat merkittävästi koulutetun työvoiman väheneminen,
pienenevät katteet ja toisaalta edistynyt teknologia”, toteaa Dan Ahlstedt, Suomen SAP:n toimitusjohtaja. “Tutkimuksen
mukaan vuonna 2010 suomalaiset menestyjät ovat yrityksiä, jotka ovat joustavia niin liiketoimintamallinsa, organisaationsa kuin
teknologiansa suhteen. Nämä yritykset ovat avoimia muutokselle ja kykenevät myös itse muuttumaan nopeassa tahdissa”, Ahlstedt
jatkaa.

Yritykset ovat myös valmiita sijoittamaan ihmisiin strategisena pääomana, ja ne kokevat IT:n sekä kilpailuaseena että kiinteänä osana yrityksen strategiaa. Teknologia vaikuttaa tulevaisuudessa merkittävästi organisaatioiden kykyyn omaksua erilaisia liiketoimintamalleja ja vastata nopeasti markkinoiden muutoksiin (77 %).

85 % suomalaisista yritysjohtajista arvioi, että heidän yrityksensä raportoi tulevaisuudessa osakkeenomistajille tuloskortin (balanced scorecard) avulla, joka ottaa huomioon niin taloudelliset kuin henkilöstöpääomaa ja asiakastyytyväisyyttäkin koskevat mittarit.

Suomalaiset yritysjohtajat näkevät ulkomaisten kollegoidensa tavoin Kiinan yhtenä nopeimmin kasvavista markkina-alueista. Tämän lisäksi yritysten huomio kiinnittyy tulevaisuudessa myös Venäjän ja Baltian maiden markkina-alueisiin.

Tutkimustulokset niin aiemmin julkistetusta globaalista tutkimuksesta kuin Suomen osuudestakin ovat saatavilla: Hill and Knowlton, Taina Kaitala, puh. 040 832 2566, taina.kaitala@hillandknowlton.fi

Lisätietoja:
SAP Finland Oy, Sanna Eulenberger, puh. 040 515 5889, sähköposti: etunimi.sukunimi@sap.com

About the Economist Intelligence Unit
The Economist Intelligence Unit is the business information arm of The Economist Group, publisher of The
Economist
. Through our global network of over 500 analysts, we continuously
assess and forecast political, economic and business conditions in 195
countries. As the world’s leading provider of country intelligence, we help
executives make better business decisions by providing timely, reliable and
impartial analysis on worldwide market trends and business strategies.