>

Rani Plast siirtyy mySAP Business Suiteen

Ab Rani Plast Oy ottaa käyttöönsä mySAP Business Suite -toiminnanohjausjärjestelmän. Polyetyleeniin ja polypropyleeniin pohjautuvien pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen kokonaistoimittajan Rani Plastin ja SAP:n välinen kauppa solmittiin toukokuun lopulla. Yrityksessä perustetaan parhaillaan teknistä ympäristöä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa varten.

Rani Plastin liiketoimintaympäristö on viime vuosina muuttunut ja kansainvälistynyt, minkä vuoksi siirtyminen uuteen järjestelmään tuli ajankohtaiseksi. Rani Plast ottaa mySAP Business Suite -ratkaisun käyttöön koko konsernin laajuisesti. Järjestelmälle kertyy käyttäjiä kaikkiaan noin 300. Järjestelmän varsinaisen käyttöönoton on tarkoitus tapahtua 1.3.2006.

“Vuosien kuluessa olemme käyneet läpi eri toimintoja ja prosesseja ja hakeneet kehityskohteita”, AB Rani Plast Oy:n
tuotanto- ja toimitusjohtaja Jari Palosaari toteaa. “Kehittämisprojekteissa on havaittu, ettei nykyinen
toiminnanohjausjärjestelmämme pysty tuomaan meille niitä työkaluja, mitä ympäristön muutos ja meidän oma muutoshalukkuutemme
edellyttää. Tämän vuoksi lähdimme etsimään vaihtoehtoa, joka palvelee paremmin prosessejamme.”

SAP:n ja Rani Plastin välisessä kaupassa ei ole turvauduttu ulkopuolisiin kumppaneihin, vaan yritykset ovat suorassa kanssakäymisessä keskenään. Rani Plastissa katsottiin, että prosessi saadaan parhaiten käyntiin, kun sitä lähdetään edistämään yhdessä SAP:n kanssa jo järjestelmän valintaprosessissa aloitetun yhteistyön pohjalta.

“Joissain tapauksissa on hyvä, että SAP on itse mukana järjestelmän käyttöönotossa”, sanoo SAP:n Global Account Manager
Jussi Leijala. “Rani Plastin kohdalla katsoimme, että asiakas saa meiltä asiantuntevaa opastusta ja myös he esittivät
toiveensa suorasta yhteistyöstä SAP:n kanssa.”

Esiselvityksessä lähdettiin liikkeelle tuotannon, materiaalihallinnon ja myynnin osa-alueista. Rani Plast ottaa mySAP Business Suite ohjelmiston käyttöön laajassa mittakaavassa, ja siihen sisältyy muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto, asiakkuudenhallinta sekä tuotteen elinkaaren hallinta.

SAP on jo nimennyt oman projektiryhmänsä järjestelmän käyttöönottoa koskien ja Rani Plast pyrkii saamaan oman ryhmänsä kasaan kesäkuussa. Näkyvämmin järjestelmänvaihdos käynnistyy Rani Plastissa elokuun alkupuolella. Suuria muutoksia ei kuitenkaan ole tiedossa, sillä yrityksessä on tähänkin saakka tehty töitä integroidun tietojärjestelmän kanssa.

mySAP Business Suite on ratkaisukokonaisuus sekä integrointi- ja sovellusalusta. Se koostuu avoimista liiketoimintasovelluksista, jotka auttavat yrityksiä integroimaan henkilöt, informaation ja prosessit ja maksimoivat siten suhteista kertyvän hyödyn. Näiden sovellusten avulla käyttäjät pystyvät saavuttamaan yhdenmukaisia tuloksia kaikilla liiketoiminta-alueilla. Sovellukset mahdollistavat joustavuuden, jota tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä menestymiseen.

Lisätietoja:
AB Rani Plast Oy, Jari Palosaari, puh. 020 768 0355, jari.palosaari@raniplast.com
SAP Finland Oy, Jussi Leijala, puh. 040 036 4636, jussi.leijala@sap.com

Ab Rani Plast Oy
Teerijärvellä sijaitseva Ab Rani Plast Oy valmistaa ja markkinoi polyeteenistä ja polypropeenista valmistettuja
pakkausmateriaaleja ja -ratkaisuja esimerkiksi pakkaus- eristys- ja maatalouskäyttöön. Tuotteet myydään suoraan
loppukäyttäjälle tai toimitetaan pakkausteollisuuteen jatkojalostettavaksi. Rani Plast tytäryhtiöineen on kansainvälinen
konserni, jolla on toimintaa useassa maassa. Yhtiö tekee vientikauppaa yli 30:een maahan.