SAP Finland Oy ja Smilehouse solmivat kumppanuussopimuksen

Ohjelmistotalo Smilehouse on solminut SAP Finlandin kanssa kumppanuussopimuksen, jonka myötä Smilehouse Workspace ja SAP Business One -ohjelmistot linkitetään yhteensopiviksi. Integraation ansiosta asiakkaat saavat pk-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköisen kaupan ratkaisun yhtenä kokonaispakettina. Workspace on valmisohjelmisto samoin kuin SAP Business One ja sen verkkokaupparatkaisu on tarkoitettu niin kuluttajakauppaan kuin yritysten väliseen kaupankaupankäyntiinkin.

Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa tuotetietojen päivittäminen verkkoon tai tilausten käsittely manuaalisesti vievät runsaasti aikaa. Ohjelmistointegraation avulla tuotetiedot voidaan siirtää automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmästä verkkokauppaan. Tilaustiedot taas siirtyvät vastaavasti verkkokaupasta toiminnanohjaukseen. Tämä vähentää tuotetietojen hallintaan ja tilausten käsittelyyn kuluvaa työaikaa. Samalla asiakkaiden palvelutaso paranee ajantasaisen ja automaattisesti päivittyvän tuotetiedon ja tilausten nopean käsittelyn kautta.

“Meillä on asiakkaita kaikilta toimialoilta ja kaikista kokoluokista”, kertoo Smilehouse Oy:n kehitysjohtaja
Jaakko Hallavo. “Ensimmäisessä vaiheessa liikkeelle ovat lähteneet lähinnä tavarakauppaa harjoittavat
maahantuontiyritykset, mutta kuluttajapuoli nousee koko ajan. Jatkossa myös palvelubisneksessä siirretään tilausprosesseja
yhä enemmän verkkoon.

SAP Finlandin ja Smilehousen välinen integrointityö on jo tehty ja pilottiprojekti on valmis. Ensimmäinen työvaihe on ollut iso ja aikaa vievä, mutta jatkossa asiakas voi saada kauppapaikkaratkaisunsa integraation käyttöönsä parhaimmillaan muutamassa päivässä. Käyttöönotto vaatii kuitenkin aina konfiguraation ja testauksen.

Itse kauppapaikan toteutuksen kesto riippuu asiakkaan toimialasta ja palvelulle asetetuista toiminnallisista tavoitteista.

“SAP Finlandin ja Smilehousen kumppanuus on lähtenyt liikkeelle yhteisestä loppuasiakasprojektista”, kertoo SAP Business
One -liiketoimintajärjestelmästä vastaava Janne Karonsuo. “Lisäksi Smilehouse on itse siirtynyt omissa toiminnoissaan
SAP Business One -järjestelmän käyttöön.”

Kumppanuussopimus velvoittaa Smilehousen ylläpitämään linkkiä oman ja SAP:n ohjelmiston välillä sitä mukaa, kun SAP Business One päivittyy uusilla versioilla. SAP:n ja Smilehousen tarjoama paketti on siis asiakkaalle turvallinen kokonaisratkaisu.

Smilehouse Workspace mahdollistaa suljetun tai avoimen verkkokaupan tai tilausjärjestelmän luomisen. Ohjelmistoon
sisältyy www-pohjainen hallinta, tuotetietokannan ylläpito ja esittely verkossa, tilausten vastaanotto ja käsittely,
asiakasrekisteri ja asiakkuudenhallinta, viestintä sekä maksujärjestelmät. Smilehouse OpenSyncro -teknologiaan perustuva
valmis integraatio nopeuttaa kehittyneiden verkkokauppaprojektien läpivientiä.

SAP Business One on ohjelmistoratkaisu, joka sopii erityisesti kasvaville yrityksille. Se on kustannustehokas vaihtoehto
yrityksille, jotka haluavat toiminnoiltaan laajan, mutta samalla helppokäyttöisen liiketoimintajärjestelmän. SAP
Business One -ratkaisu toimitetaan valmiina pakettina, joka sisältää kaikki tarvittavat työkalut yrityksen tietojen ja
tapahtumien hallintaan. Toimitukseen sisältyy muun muassa taloushallinto, kirjanpito, raportointi, logistiikka ja
asiakkuudenhallinta. Asennus ja käyttöönotto on nopeaa, jonka jälkeen asiakkaan käytössä on suora pääsy reaaliajassa
oleviin tietoihin koko järjestelmässä.

Lisätietoja:
SAP Finland Oy, Janne Karonsuo, puh. 0400 899 790, janne.karonsuo@sap.com
Smilehouse Oy, Jaakko Hallavo, puh. 040 548 3611, jaakko.hallavo@smilehouse.fi

Smilehouse Oy
Smilehouse Oy on yritysten sähköisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut palveleva ohjelmistotalo. Smilehousen
toiminta-ajatuksena on tehostaa asiakasyritystensä tuote-, tilaus- ja asiakastiedon hallinnan prosesseja
Internet-ratkaisujen avulla. Yritys tarjoaa kokonaisratkaisut sähköiseen kaupankäyntiin. Näitä ovat mm. kauppapaikat ja
b-to-b tilausjärjestelmät, extranet-palvelut, kuvapankit, verkkosivujen uudistukset ja karttapalvelut. Ratkaisut perustuvat
Smilehousen kehittämiin Workspace- ja Geonaut-ohjelmistoihin. Smilehousen asiakkaat ovat pääasiassa suomalaisia yrityksiä
ja kaiken kaikkiaan Smilehousella on yli 600 asiakasyritystä.
Lisätietoja: www.smilehouse.fi.