>

SAP ja Analyste solmivat kumppanisopimuksen

SAP Finland Oy ja Analyste Oyj ovat solmineet kumppanisopimuksen, jonka mukaan Analysten sähköisen ostolaskujenkäsittelyn ja maksuliikenteen sovellukset integroidaan SAP Business One -ratkaisuun. Kasvavat ja keskisuuret yritykset pystyvät jatkossa hoitamaan entistä tehokkaammin liiketoimintaansa SAP:n ja Analysten ratkaisuilla.

Alansa markkinajohtaja Analyste kehittää taloushallinnon ohjelmistoja yritysten ja pankkien väliseen maksuliikenteeseen, laskujen sähköiseen käsittelyyn sekä kassa- ja rahoitussuunnitteluun. Analysten tuotteita ja palveluita on käytössä yli 7 500 yrityksessä. Tarve tiiviiseen integrointiin SAP Business One -ratkaisuun lähtikin liikkeelle puhtaasti asiakastarpeesta.

“Ennen yhteistyötämme meillä oli SAP:n kanssa yhteisiä jälleenmyyjiä, joiden kautta tuli esille asiakastapauksia, joissa
kyseinen integrointiasia haluttiin ratkaista”, kertoo Analysten kumppanisuhteista vastaava myyntipäällikkö
Marko Lappalainen. “Tyypillisesti tarve tulee esille, kun asiakas vaihtaa oman taloushallinnon järjestelmänsä SAP Business
One -ratkaisuun ja haluaa siinä yhteydessä ratkaista myös ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ja arkistoinnin.”

“Tavoitteenamme on palvella kasvavia ja keskisuuria asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja vastata heidän erilaisiin
tarpeisiin”, sanoo SAP Business One -tuotteista vastaava Janne Karonsuo. “Integrointiyhteistyö Analysten kanssa on
tästä erinomainen esimerkki, sillä tarve tuli suoraan asiakkailta.”

Analyste+ -ratkaisun eri osioiden integrointi Business One -ratkaisuun tapahtuu SAP:n omilla työkaluilla. Analyste+ -ratkaisu sisältää muun muassa maksuliikenteen ja ostolaskujen ja hankintojen sähköisen käsittelyn ja arkistoinnin. Analysten ratkaisut eivät automaattisesti kuulu SAP Business One -tuotteeseen vaan asiakas voi valita ne tarpeidensa mukaan.

SAP:n ja Analysten välinen integrointityö on tällä hetkellä tekeillä ja pilottiprojektit aloitetaan kesän aikana. Liittymämoduuli valmistuu lähikuukausien aikana.

SAP Business One on ohjelmistoratkaisu, joka sopii erityisesti kasvaville pk-yrityksille. Se on kustannustehokas
vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat toiminnoiltaan laajan, mutta samalla helppokäyttöisen liiketoimintajärjestelmän. SAP
Business One -ratkaisu toimitetaan valmiina pakettina, joka sisältää kaikki tarvittavat työkalut yrityksen tietojen ja
tapahtumien hallintaan. Toimitukseen sisältyy muun muassa taloushallinto, kirjanpito, raportointi, logistiikka ja
asiakkuudenhallinta. Asennus ja käyttöönotto on nopeaa, jonka jälkeen asiakkaan käytössä on suora pääsy reaaliajassa
oleviin tietoihin koko järjestelmässä.

Lisätietoja:
SAP Finland Oy, Janne Karonsuo, puh. 0400 899 790, janne.karonsuo@sap.com
Analyste, Marko Lappalainen, puh. 040 839 6775, marko.lappalainen@analyste.fi

Analyste Oyj
Analyste Oyj kehittää taloushallinnon ohjelmistoja yritysten ja pankkien väliseen maksuliikenteeseen, laskujen sähköiseen käsittelyyn sekä kassa- ja rahoitussuunnitteluun. Analyste on toiminta-alueellaan markkinajohtaja. Yrityksen tuotteita ja palveluita on käytössä yli 7 500 yrityksessä, muun muassa noin puolessa Suomen 500 suurimmasta yrityksestä ja puolessa Suomen kunnista. Selainpohjainen Analyste iBanking on eniten käytetty ASP-taloushallinnon ratkaisu Suomessa. Yritys toimii Tampereella, Helsingissä ja Oulussa noin sadan ihmisen voimin.
Lisätietoja www.analyste.fi.