Tutkimuksen mukaan finanssipalveluyritysten suurin kilpailuetu on uusien liiketoimintamallien omaksumiskyky – Pankki- ja vakuutusalan johtajat turvaavat tietojärjestelmiin pitääkseen yrityksensä kilpailukykyisinä

Lähes 600 pankki- ja vakuutusalan johtajaa ympäri maailmaa on yhtä mieltä siitä, että teknologiainnovaatioiden ja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden vuoksi heidän on uudistettava liiketoimintatapojaan vuoteen 2010 mennessä. Tämä käy ilmi Economist Intelligence Unitin (EIU) vastikään toteuttamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen haastateltiin 577:ää finanssipalveluyritysten johtajaa 23 maasta. Tulosten mukaan liiketoimintamallien omaksumiskyky on tulevaisuudessa merkittävä kilpailuetu pankki- ja vakuutusyrityksissä.

Kolme neljäsosaa tutkimuksen vastaajista uskoo, että fuusiot ja yrityskaupat lisäävät tulevaisuudessa rajusti kilpailua. Suomalaisista vastaajista 67 prosenttia oli sitä mieltä, että yritysten yhdistyminen on tulevaisuudessa merkittävä uhka kilpailulle. Yli 70 % vastaajista maailmanlaajuisesti kokee myös, että tuotekehitys ja asiakaspalvelu ovat alueita, joissa IT:n merkitys on kriittisimmillään vuonna 2010.

Finanssialan johtajista 84 prosenttia uskoo, että teknologia vaikuttaa ratkaisevasti heidän yritystensä kykyyn omaksua bisnesmalleja sekä ottaa käyttöön uusia strategioita. Tämän lisäksi esimerkiksi Basel II ja Sarbanes-Oxley -säännökset muuttavat tapaa, jolla yritykset raportoivat taloudellisesta tuloksestaan, hallinnoivat pääomaa ja arvioivat riskejä. Vaikutuksen arvioidaan olevan suurin kehittyneimmillä finanssimarkkinoilla.

Jotkut pankit hyödyntävät teknologiaa myös yhdistämällä ja järjestelemällä kumppaneiden tarjoamia palveluja. Esimerkiksi Nordea kerää informaatiota muilta palveluntarjoajilta ollakseen valmiina vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tavoitteena on nostaa niin asiakkaiden kuin kumppaneiden uskollisuutta pankkia kohtaan.

“Tutkimuksesta näkee hyvin selkeästi, että IT kasvattaa merkitystään osana finanssialan yritysten liiketoimintastrategiaa
tulevaisuudessa” , kommentoi SAP:n hankepäällikkö Harri Mäntynen. “Teknologiaratkaisuilla on jatkuvasti keskeisempi asema
uusien liiketoimintamallien mahdollistajana ja lisääntyvien viranomaisraporttien toteuttajana.”

SAP:n Economist Intelligence Unitilla teettämä tutkimus “Business 2010: Financial Services; Embracing the Challenge of Change”, on
saatavilla osoitteesta www.eiu.com/business2010. Tutkimustulokset kootusti
voi ladata osoitteesta http://161.58.184.45/sap/filer/file.php?id=339.

Ohessa kansainvälinen tiedote kokonaisuudessaan: Financial Services Companies’ Greatest Competitive Advantage Is Adaptability, Economist Study Finds.

Lehdistökontakti:
Hill and Knowlton, Juhani Lassila, puh. (09) 3486 1204, juhani.lassila@hillandknowlton.fi