>

Metsähallituksen Morenialle SAP Business One -järjestelmä

Metsähallituksen maa-ainesliiketoimintayksikkö Morenia päätti uusia vanhentumassa olevat, räätälöidyt tietojärjestelmänsä. Vahvassa kasvussa oleva yritys halusi erityistarpeisiinsa sopivan, joustavan, helposti integroitavan ja hinta-laatusuhteeltaan sopivan valmisratkaisun. SAP Business One oli vaihtoehdoista paras.

”Liiketoimintamme on kovassa kasvussa. Pienellä henkilöstömäärällä pitää voida hallita paljon tietoa ympäri Suomen olevista projekteista, yli 400 maanottopaikasta, asiakkaista tilaus-toimitusketjun tositteista, varastoista ynnä muusta”, sanoo Mika Hytönen, tietojärjestelmien uusimisesta vastaava Morenian projektipäällikkö. ”Nykyisen, räätälöidyn järjestelmän jatkokehitys nykyisiin ja tuleviin tarpeisiimme olisi ollut aivan liian raskasta, joten päätimme hankkia valmisohjelmiston.”

Morenia kartoitti markkinoiden tarjonnan perusteellisesti ja päätyi pyytämään tarjousta kuudelta eri ohjelmistovalmistajalta. Mukana oli sekä kansainvälisiä että kotimaisia vaihtoehtoja. SAP Business One -järjestelmän valintaan oli useita perusteita: tuote ja yritys ovat kansainvälisesti tunnustettuja, toiminnan jatkuvuus oli turvattu SAP:n vahvan aseman kautta, ratkaisu täytti kiviainesliiketoiminnan erityisvaatimukset, oli helposti integroitavissa ja lisäksi hinta oli oikeassa suhteessa laatuun. Morenia solmi kaupan kesäkuussa SAP Business One -partneri Profiz Business Solutionin kanssa.

SAP Business One- järjestelmän avulla Morenia pyrkii parantamaan asiakashallintaansa, tositteiden käsittelyä, sekä liiketoiminnan seurantaa ja raportointia yleisemminkin. Lisäksi Morenia tavoittelee toimintatapojensa yhtenäistämistä ja systematisointia. ”Kun saamme huomattavasti enemmän tietoa saman järjestelmän piiriin, liiketoiminnan seuranta helpottuu ja kehitystoiminta tehostuu”, Hytönen lisää. Käyttöönoton jälkeen järjestelmää käyttää 22 Morenian työntekijää seitsemällä paikkakunnalla.

SAP Business One on ohjelmistoratkaisu, joka sopii erityisesti kasvaville pk-yrityksille. Se on kustannustehokas vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat toiminnoiltaan laajan, mutta samalla helppokäyttöisen liiketoimintajärjestelmän. SAP Business One -ratkaisu toimitetaan valmiina pakettina, joka sisältää kaikki tarvittavat työkalut yrityksen tietojen ja tapahtumien hallintaan.

Lisätietoja:
SAP Finland Oy, Janne Karonsuo, puh. 0400 899 790, janne.karonsuo@sap.com
Morenia, Mika Hytönen, puh. 040 722 4417, mika.hytonen@morenia.fi
Profiz Business Solution, Hannu Lyytikkä, puh. 050 387 0480, hannu.lyytikka@profiz.com

Morenia
Morenia on kokonaisvaltainen maa-ainesasiantuntija, jonka palvelu kattaa koko Suomen. Se vastaa tarvittaessa kaikista maa-aineksen hyödyntämiseen kuuluvista töistä lupa-asioista aina ympäristönhoitoon asti. Morenian vahvuuksia ovat mm. sitoutumattomuus, laajat omat varannot, ympäristönhoito ja palvelua täydentävät luotettavat kumppanit. Liikelaitos Metsähallituksen tulosyksikössä Moreniassa toimii 22 henkilöä seitsemällä paikkakunnalla. Vuonna 2004 Morenia oli Suomen toiseksi suurin kiviainesten myyjä liikevaihdon ollessa noin 15,3 M€. Lisätietoja www.morenia.fi.

Profiz Business Solution
Profiz on liiketoimintaa tehostaviin ohjelmistotuotteisiin sekä asiantuntijapalveluihin keskittynyt tietotekniikkayritys. Yrityksellä on viidentoista vuoden vankka kokemus erilaisista liiketoimintajärjestelmistä. Profiz toimittaa kokonaisvaltaisia järjestelmäratkaisuja, jotka pohjautuvat SAP Business One -liiketoimintajärjestelmään. Profizin palvelutarjonta kattaa konsultointi-, käyttöönotto-, koulutus- ja tukipalvelut. Yritys kehittää myös SAP Business One -liiketoimintajärjestelmää täydentäviä lisäohjelmistoja. Lisätietoja www.profiz.com.