>

Antti Lastunen SAP:n Pohjoismaiden liiketoiminnan kehitysjohtajaksi

Antti Lastunen on nimitetty SAP:n Nordic Business Development Directoriksi 11.11.2005 alkaen. Lastunen vahvistaa suomalaisten asemaa SAP Nordic -johdossa.

Antti Lastunen on työskennellyt SAP:ssa kahdeksan vuotta. Hän on toiminut muun muassa teollisuus- ja suurasiakasmyynnin vetäjänä. Viimeksi Lastunen on työskennellyt Sales Operations -vastaavana ensin Suomessa ja sen jälkeen Nordicissa. Aikaisempi työtehtävä sisältyy myös Lastusen uuteen toimenkuvaan. Lastunen on syntynyt vuonna 1964.

SAP:n myynti on jaettu kahteen osaan. Business Developmentin vastuuna on kasvusta huolehtiminen. Tähän alueeseen kuuluvat toimialat, ratkaisut, allianssi- ja partneritoiminta sekä markkinointi. Toisen alueen hoitaa Sales Operations, jonka tehtävänä on vastata myynnin tehokkuudesta.

Antti Lastusen vastuualueisiin lukeutuvat Pohjoismaiden saattaminen tehokkaaseen kasvuun ja SAP Nordicin liittäminen tiiviiksi osaksi EMEA NEWSin organisaatiota sekä liiketoiminnan suunnittelua. Lisäksi hän vastaa liiketoiminnan eri osa-alueiden saumattomasta yhteistoiminnasta kasvun takaamiseksi.

Business Developmentin ja entistä tiiviimmän organisaation ansiosta asiakkailla on käytettävissään niin Pohjoismaiden kuin koko Euroopan organisaation resurssit. Pienellä maalla ei ole aina ollut mahdollisuutta tarjota riittävän laaja-alaista tai syvällistä osaamista. Tämä ongelma poistuu uuden mallin myötä. Samalla suomalaiset asiakkaat saavat käyttöönsä myös SAP:n kansainvälisten kumppanien erikoisosaamisen ja resurssit sekä yrityksen maailmanlaajuisen toimiala- ja ratkaisuosaamisen.

Lisätietoja:
SAP Nordic AB, Antti Lastunen, +358 40 510 6489, etunimi.sukunimi@sap.com